Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Okresnú chovateľskú prehliadku presunuli do Tisinca

<p>V okrese Stropkov je 12 poľovníckych združení, ktoré majú približne
380 členov. Vo februári, po ukončení poľovníckej sezóny, sa aj tohto
roku, presne 21. marca, uskutoční pravidelné sčítanie zveri na celkovej
výmere približne 35 tisíc hektárov. O týždeň neskôr, 28. marca,
zorganizujú poľovníci v sále Kultúrneho domu v Tisinci už 18. ročník
Okresnej chovateľskej prehliadky, na ktorú pozývajú poľovnícku obec aj
širokú verejnosť.</p>

<p><strong><em>„Trofeje budeme posudzovať podľa prísnych predpisov
pohlavnej a vekovej štruktúry zveri ulovenej v poľovníckej sezóne
2014/2015,“</em></strong> podotkol člen osvetovej komisie Okresnej
organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Martin Smetanka. Súčasne bude
prebiehať aj výstava detských kresieb na tému Poľovníctvo a ochrana
prírody očami detí. Verejnosti bude sprístupnená 26. marca (štvrtok) od
9.00 hod. v budove bývalého Centra voľného času v Stropkove.
<strong><em>„Rozšírený slogan poľovníkov hlása – poľovníctvo je
aktívna ochrana prírody. Táto ochrana spočíva hlavne v starostlivosti
o zver, ktorú poľovníci pravidelne prikrmujú, najmä v čase núdze, kedy
sa krmivo vozí na takzvané krmoviská. Tam sú postavené rôzne kŕmidlá
podľa toho, pre aký druh zveri sú určené. Nevyhnutnou súčasťou kŕmnych
zariadení sú soľníky. Okrem kŕmidiel zriaďujú poľovníci aj kŕmne
políčka, ktoré sa osejú vhodnou plodinou,“</em></strong> vysvetlil M.
Smetanka. Poľovníci taktiež čistia studničky a stavajú posedy na
pozorovanie alebo lov zveri. <strong><em>„Koľko ton krmiva, soli a materiálu
sa pre potreby zveri vyvezie do lesa, vedia len samotní poľovníci. Odmenou za
túto prácu je nakoniec selektívny odstrel zveri, vykonávaný v súlade
s našou legislatívou, čo však nie je v protiklade s ochranou prírody.
Veď trvalé využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov, ku ktorým
patrí aj zver, sa stalo súčasťou stratégie, ktorú si osvojili aj
najvýznamnejšie svetové organizácie ochrany prírody,“</em></strong>
podotkol M. Smetanka a na záver odkázal širokej verejnosti:
<strong><em>„Obvodná poľovnícka komora by chcela širokú verejnosť
poprosiť o čo najmenšie rušenie zveri v týchto mesiacoch, pretože práve
teraz prichádzajú na svet nové prírastky. Vyrušenie matky a novonarodených
mláďat človekom alebo psom má pre nich často fatálne
následky.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter