Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oko spravodlivosti aj pre nevidiacich

<p>Formulárové, vopred predtlačené, spotrebiteľské zmluvy často obsahujú
neprijateľné zmluvné podmienky. Aby sa voči nim mohli brániť aj zrakovo
hendikepovaní spotrebitelia, vydala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S.
Poprad publikáciu Oko spravodlivosti v Braillovom písme.</p>

<p><strong><em>„Spotrebiteľské zmluvy sú často písané pre bežného
spotrebiteľa komplikovaným odborným jazykom. O to ťažšie im rozumejú
spotrebitelia so zrakovým hendikepom. Rovnako, ako my ostatní, však
podpisujú zmluvy s mobilnými operátormi, nakupujú cez internet alebo si
berú úvery. Preto sme sa pre nich rozhodli vydať stručný zoznam, čiernu
listinu neprijateľných zmluvných podmienok, v Braillovom písme, aby sa
v tejto problematike zorientovali,“</em></strong> vysvetľuje Ing. Michal
Fáber, predseda združenia S.O.S. Poprad.<br>
Oko spravodlivosti je v poradí druhá publikácia v znakovom písme, ktorú
popradské spotrebiteľské združenie pre zrakovo hendikepovaných
spotrebiteľov vydalo.<br>
„Zrakovo hendikepovaní ľudia žijú medzi nami a spravidla si na nich
spomenieme len pár dní v roku. No aj oni, rovnako, ako my ostatní,
prekonávajú rôzne prekážky a úskalia každý deň. Ich prístup
k informáciám je však komplikovanejší, preto sa snažíme sprístupniť im
aj oblasť spotrebiteľského práva, ktorá sa ich bytostne dotýka,“
dodáva.<br>
Zoznam právoplatne judikovaných neprijateľných podmienok spolu
s možnosťou kontroly zmluvy nájdete na stránke <a
href=“http://www.okospravodlivosti.sk“>www.okospravodlivosti.sk</a>.<br>
<strong>Petra Vargová Čakovská</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter