Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ojedinelý, nadčasový výtvarný program F. Veselého v košickej galérii

Východoslovenská
galéria v Košiciach organizuje výstavu František Veselý – Krajina
nového typu, vernisáž ktorej sa uskutoční 26. júna 2018. Ide
o výstavný projekt pripravený v rámci koncepcie prezentovania profilov
autorov, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne v povojnovom období a
ktorí zároveň tvorili súčasť kultúrneho života v regióne i mimo neho.
Kurátorom výstavy je PhDr. Miroslav Kleban z VSG. Partnermi sú mesto
Stropkov a Drevimex H. J., s. r. o. Stropkov.

Výtvarná cesta Františka Veselého začína v polovici 50. rokov, kedy
intenzívne zachytáva zákutia meniaceho sa rodného mesta Stropkov.
Dokumentácia mesta a jeho okolia mu je zároveň záľubou i prípravou na
vysokoškolské štúdia. Práve meniace sa mesto neskôr rezonuje v autorovi
ako osobná výpoveď voči meniacej sa krajine i spoločnosti.
F. Veselý predstavuje individuálny prístup vo vzťahu k veľkým témam
obdobia socialistického realizmu.
Ranné práce ešte neškoleného výtvarníka sú cenným dokladom necitlivej a
angažovanej premeny prirodzeného a kultivovaného súžitia človeka s jeho
vonkajším prostredím. Dokumentárny charakter ranných kresieb, gvašov a
pastelov dnes ostáva nostalgickým dôkazom nenávratne sa meniaceho rodného
kraja.
V roku 2004 bola F. Veselému udelená Cena mesta Stropkov in memoriam za
aktívnu účasť na kultúrnom živote v regióne. Svoju tvorbu F. Veselý
prezentoval na viac ako 60 výstavách doma i v zahraničí.
Dnes je po ňom pomenovaná Základná umelecká škola, ktorá už niekoľko
rokov realizuje maliarske plenéry, ktoré taktiež nesú jeho meno.
Vystavené diela prezentujú časť autorovej tvorby prevažne od 70. rokov a
koncepčne vizualizujú ojedinelý, nadčasový výtvarný program, ktorému sa
autor venoval po skončení štúdií. K výstave, ktorá potrvá do
21. októbra 2018, bude vydaný sprievodný katalóg s bohatým textovým a
vizuálnym materiálom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter