Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ohliadnutie sa za stropkovským jarmokom

Stropkovský jarmok je už tradične najočakávanejšie
kultúrno-spoločenské podujatie. Je to príležitosť na stretnutie
s priateľmi, kamarátmi, známymi. Tiež príležitosť na nadviazanie nových
vzťahov a partnerstiev a na rozvíjanie jestvujúcich vzťahov.

„Teším sa z veľkej účasti návštevníkov jarmoku,
veľkého počtu predávajúcich. Svedčí to o tom, že náš jarmok ma
v kalendári pevné miesto. Snažili sme sa nadviazať na všetko dobré, čo
bolo v predchádzajúcich ročníkoch jarmoku. Každý rok sa snažíme
priniesť do organizácie jarmoku niečo nové. Môžeme smelo povedať, že
24. ročník jarmoku je nenahraditeľnou súčasťou úspešného príbehu
nášho Stropkova. Už teraz začíname pracovať na jubilejnom 25. ročníku
Stropkovského jarmoku,“
povedal primátor mesta O. Brendza.
Tento ročník bol výnimočný tým, že po prvý krát už na námestí
nestáli rodinné domy Lehockých. Rovnako prvýkrát medzi účinkujúcimi
kapelami boli Kristína a česká kapela Xindl X. Zázemie pre účinkujúcich
bolo vytvorené v kontajneroch, ktoré si mesto pre tento účel prenajalo.
Novinkou bolo tiež čistenie námestia a ulíc novým multifunkčným
komunálnym vozidlom, či zabezpečenie dôležitých miest pomocou vlastných
zábran, ktoré obstaralo mesto.
„Sme radi, že tento 24. ročník bude spojený aj
s potenciálnym novým partnerom z Ukrajiny, ktorého zástupcovia boli
účastní na jarmoku. Prvýkrát bola predávaná tombola v novom neobmedzenom
formáte pod dohľadom našej notárky, v súčinnosti s daňovým úradom.
Veľmi pozitívne oceňujem spoluprácu mesta a OO PZ Svidník a ostatných
inštitúcii, ktoré participovali na príprave i organizácii
jarmoku“
povedal primátor mesta Ondrej Brendza a dodal, že
samotná príprava na jarmok začala hneď po skončení toho predchádzajúceho
v roku 2017.
„Všetci zamestnanci úradu i mestského podniku Služba odviedli
perfektnú robotu, organizáciu zvládli na výbornú. Vyskytli sa však aj
nedostatky, ktoré chceme pri ďalších ročníkoch odstrániť. Bol to náš,
v tomto volebnom období, štvrtý jarmok a hodnotím ho od roku 2015 ako
jeden z tých vydarenejších,“
uviedol.
Primátor mesta si váži pomoc všetkých partnerov a to nielen finančnú.
Všetci, ktorí prispeli cenou do tomboly, či finančne podporili jarmok, si
zaslúžia úctu, obdiv a vďaku.
„Aj jarmok potvrdil, že súčasné vedenie mesta má širokú
podporu podnikateľskej obce, čo je pre nás potešujúce, motivujúce, no
zároveň aj zaväzujúce. Tento jarmok podporili sponzori sumou cca 12.000,-
€, historicky najviac počas nášho volebného obdobia,“

dodal v záver primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter