Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oficiálne obrady a podujatia mesta Stropkov s presným scenárom a formou

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove schválilo členstvo mesta Stropkov
v Združení zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR so
sídlom v Banskej Bystrici, ktoré vzniklo v 50. rokoch minulého storočia
ako orgán vykonávajúci obrad občianskeho sobáša na základe iniciatívy
viacerých miest a obcí v snahe riešiť problémy, podporiť a predovšetkým
metodicky pomáhať rozvoju občianskej obradovosti i humánno-občianskej
činnosti.
Ich činnosť sa postupne rozširovala a prispôsobovala novým spoločenských
požiadavkám a v súčasnosti podľa údajov ZPOZ sa na Slovensku vykonáva
približne 40 rôznych typov spoločenských udalostí realizovaných
samosprávami. ZPOZ Človek človeku má už viac ako 800 členov, ktorými sú
obce a mestá SR. Poplatok za členstvo je 0,04 eur za rok. Medzi
najdôležitejšie činnosti patria školenia, semináre, metodické ukážky,
celoslovenské festivaly, zborníky scenárov i metodický bulletin
Človek – človeku.
„Naše mesto od prelomových čias po roku 1989 nebolo členom
takéhoto združenia a všetky oficiálne podujatia od sobášov, pohrebov, či
uvítania občanov, má svoj presný scenár a formu a práve na to slúži toto
združenie, aby jednotne upravilo postup mesta pri jednotlivých úradných
podujatiach, z tohto dôvodu som vo vedení mesta presadzoval návrh našej
matrikárky, aby sme vstúpili do tohto združenia, čo bude pre mesto
prínosom,“
povedal primátor O. Brendza a dodal, že členstvo
vedenie mesta nevníma ako pokus, ale ako prínos pre matrikárku a všetkých,
ktorí vykonávajú oficiálne obrady a podujatia. Scenár takýchto obradov a
podujatí nebude tvorený za pochodu, ale bude mať jasnú podobu a formu, čo
určite obohatí a upevní zážitky a spomienky obyvateľov mesta pri ich
významných udalostiach, ku ktorým jednoznačné patrí aj narodenie dieťaťa
a mnohé iné.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter