Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Odvolali riaditeľa úradu práce

<p><img src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/08-urad-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V priebehu utorka
minulého týždňa odvolali z funkcie riaditeľa Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Stropkove, Mgr. Ivana Klebana. O dôvodoch odvolania
generálnym riaditeľom ústredia, Ing. Mariánom Valentovičom, sme sa
informovali v kancelárii na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.</p>

<p><strong><em>„V súlade s ustanovením § 37 ods.4 zákona č.400/2009
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods.4 zákona
č.453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov dňom 16. februára 2016 generálny riaditeľ
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny odvolal p. Ivana Klebana z funkcie
riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov bez uvedenia
dôvodu,“</em></strong> informovala riaditeľka kancelárie, Mgr. Jana
Lukáčová. Dočasnú riadiacu funkciu na seba prebral p. Juraj Bičej. Prečo
vlastne odvolali bývalého prednostu Mestského úradu v Stropkove z jeho
doterajšej riadiacej funkcie úradu práce, ostáva zatiaľ veľkou
neznámou.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/08-urad-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/08-urad-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter