Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odstraňovanie divokých skládok sa nestretlo s pochopením

<p>Stropkovčan Patrik Balko prišiel začiatkom leta s iniciatívou
odstrániť veľké množstvo divokých skládok nachádzajúcich sa v katastri
obce Baňa. Aj keď si uvedomoval, že zmeniť zaužívané zvyky miestnych
nebude ľahké, veril v dobro veci a očakával pochopenie u vedenia obce
i tamojších obyvateľov. Na druhej strane predpokladal, že
s nedisciplinovanými, ktorých sa problém najviac týka, bude ťažké
nájsť spoločnú reč.

<p>„Naivne som však veril, že časom to pochopia a uvedomia si,
že som konal správnu vec,“
hovorí s rozčarovaním P. Balko,
ktorý sa v lete na Baňu priženil. Projekt mal v úvodnej fáze zahŕňať
odstránenie nahromadených skládok, osadenie informačných tabúľ
i osvetovú činnosť medzi miestnymi. Všetky náklady plánoval Stropkovčan
uhradiť z vlastného vrecka. Malo ísť skôr o symbolickú sumu. Všetko
ostatné záviselo na vôli obyvateľov obce a činnosti dobrovoľníkov. Cieľ
projektu bol jednoduchý – zabrániť vzniku ďalších čiernych skládok.
„Po konečnej úprave som plný nadšenia odovzdal projekt
v júni 2012 starostovi obce Baňa. Hlavnou myšlienkou projektu vlastne je,
aby si obec, ale hlavne občania uvedomili, že majú krásnu prírodu, ktorú
si sami ničia svojim nesprávnym a nezodpovedným konaním. K celému projektu
som mal jedinú podmienku na obec Baňa, a to, aby plánované aktivity
podporili. V opačnom prípade budú označené lokality oznámené ObÚ
životného prostredia. A problém bol na svete. Po neúspešnom stretnutí so
starostom a taktiež neúspešnom zvolaní obecného zastupiteľstva sa
„neviditeľné sily“ zoskupili, a aby ich už ten Stropkovčan prestal
otravovať, rozhodli sa, že navezú z viacerých divokých skládok odpad do
jednej veľkej, podpália ho a následne zahrabú,“
vysvetlil P.
Balko. Vzhľadom na takéto riešenie problému dal napokon podnet na ObÚžP.
Úrad následne uložil obci prijať opatrenia, ktoré sa mali vykonať do konca
augusta – vypratanie odpadu a osadenie tabúľ mala obec mesiac.
„Baňa si na vypratanie prenajala pracovnú silu a odpad zmizol.
Ale tak, že na miestach, kde sa nachádzal som pri prehliadke objavil navezené
kopy hliny a zjavné známky po spáleniskách (obhorené stromy a pod.) Po
následnej kontrole v teréne ObÚ žP vydal rozhodnutie, že „došlo
k splneniu dohodnutých opatrení“. Obci pritom hrozila 16-tisícová pokuta.
Vyprataná, či skôr zahrabaná bola iba malá časť odpadu, čo sa však
stane s odpadom, ktorý je menej dostupný?“
pýta sa
aktivista, ktorý plánuje zorganizovať brigádu zameranú na odstránenie
čiernych skládok. „Rád by som tiež niečo odkázal obyvateľom
Bane a hlavne tým, ktorí ma doslova preklínali, vyhrážali sa mi a
osočovali, aby si vstúpili do svedomia a zamysleli sa nad celou touto
záležitosťou. Do tohto projektu som šiel pre dobrý pocit z toho, že
môžem pomôcť niekomu blízkemu, čo ma stálo mnoho úsilia, času a nejaké
tie peniaze. Nikomu som nechcel zle, nikoho som nenútil upratovať, na nikoho
som nepovedal zlé slovo a nechcel, aby boli zrazu pokutovaní či obviňovaní,
že to urobili oni. Na druhej strane sa chcem srdečne poďakovať ľuďom,
ktorí od začiatku za mnou stáli a podporovali ma. Hlavne mladým
„Baňakom“, ktorým táto situácia nie je ľahostajná,“

dodal na záver P. Balko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter