Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v Stropkove

<p>V dňoch 14. až 16. júla 2012 sa v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána
konala odpustová slávnosť k Matke Škapuliarskej.

<p>Stropkovský chrám je najstarším karmelským pútnickým miestom na
území bývalého Uhorska. Pápež Pius VI. bulou z 27. mája 1784 potvrdil
možnosť získavať tu odpustky.
V sobotu večer celebroval sv. omšu Mons. Stanislav Stolárik, košický
pomocný biskup. Tento vyzdvihol toto posvätné starobylé miesto a poukázal
na prisľúbenia Panny Márie, ktoré nám dáva cez škapuliar: „Ten,
kto nosí škapuliar nezacíti večný oheň. Otázkou je, či sme toho hodní.
Hodnými nás robí očista a premena nášho života.“

V nedeľu o 10.30 hod. vyvrcholila odpustová slávnosť slávnostnou sv.
omšou, ktorú celebroval J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup –
metropolita. V homílii poukázal na Máriu ako našu Matku, Matku plnú
lásky, dobroty a istoty. „Matka je plnosťou istoty a dokonalým
útočišťom. V láske Matky sa zrkadlí láska Boha. Pri Matke Božej
nachádzame pravý pokoj srdca i očisteného svedomia. Preto radi putujeme na
jej zasvätené miesta do jej svätyne. Tu naša duša dostane všetko, čo
potrebuje.“

Odpustovú atmosféru doplnil organový koncert v podaní prof. Václava
Uhlířa a jeho syna Václava Metoděja z Hradce Králove, ktorí hrali
súčasne na dvoch organoch a nedeľná akadémia slova a piesni Radu Bosých
Karmelitánov z Lorinčíka.
Mgr. Ladislav Vateha

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter