Odpredaj majetku mesta: Názory opozície, nájomcov a prednostu MsÚ

<p><strong>Martin Jakubov, vystúpenie v mene poslaneckých klubov SDKÚ-DS,
KDH, SaS a nezávislých:</strong> Náš návrh na vylúčenie bodov 8 a
9 z programu zasadnutia MsZ vychádza z absolútneho nesúhlasu poslancov
z klubu SDKÚ, KDH, SaS a nezávislých poslancov. Nesúhlas s obsahom,
nesúhlas s formou a úrovňou prípravy, a to aj s rizikami a možnými
dopadmi na hospodársko-ekonomické výsledky mesta. Heslovite spomenieme
najzávažnejšie problémové body. Po prvé je to predraženie úveru
vybavovaného na rekonštrukciu mestských komunikácií, ktorý považujeme za
najdrahší spôsob opravy mestských komunikácií. Ďalším je výrazné
poddimenzovanie ceny za pozemok, ktorý plánujeme odpredať spoločnosti
Euroeduca, kde okrem iného chýba aj stretnutie a ďalšie riešenie
s ďalšou záujemkyňou, ktorou je pani Agáta Kmiťová. Problém vidíme aj
v chýbajúcom definitívnom doriešení záložného práva na obchodný dom
Mier a s tým súvisiaca nespokojnosť dlhoročných nájomníkov v obchodnom
dome. Tí to svojou účasťou prišli vyjadriť aj na toto zasadnutie. Už pri
predchádzajúcom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 30. apríla, ste páni
poslanci prejavili neochotu korektne komunikovať, nakoľko ste odmietli návrh
poslanca Humeníka, ktorý vás žiadal o stiahnutie bodu o zvýšení daní a
poplatkov. Ale tým, že sme tu chýbali traja poslanci, ste využili možnosť
schváliť si veci, ktoré by za našej účasti schválené neboli. Z tohto
dôvodu, ako prejav nespokojnosti a protestu a hlavne nesúhlasu s programom,
ktorý máme dnes prejednávať, sme rozhodnutí opustiť dnešné zasadnutie a
nechať celú politickú a ekonomickú zodpovednosť vašich rozhodnutí na
vás. Ak prednosta pre týždenník Stropkovské Spektrum odôvodňoval sporné
prevody tým, že na všetko odpovedia poslanci MsZ, my siedmi prítomní
poslanci z klubov SDKÚ-DS, KDH, SaS a nezávislých dávame vedeniu mesta a
občanom svoju zrozumiteľnú a jasnú odpoveď hneď. A to tým, že na znak
protestu a nesúhlasu odchádzame.</p>

<p><strong>Jozef Venglovič, vedúci predajne Elsatex zastupujúci svojho
zamestnávateľa a nájomcov prevádzok v OD Mier:</strong> Moje vystúpenie je
názorom nielen firmy Elsatex, ale aj ostatných nájomníkov, ktorí sídlia
v budove Mier a sú dnes prítomní na zasadnutí zastupiteľstva.
Z týždenníka Spektrum sme sa dozvedeli, že budova, v ktorej máme
prevádzky, je na predaj. Už len to, že sme sa to dozvedeli z miestnych
novín, svedčí o tom, že pre mesto asi nie sme relevantným partnerom, aj
keď roky poctivo platíme prenájom a podieľame sa na slušnom zisku pre mesto
Stropkov (zisk z tejto budovy bol v minulom roku 44 tis. eur). Ak chce mesto
predať svoju budovu, tak ju najprv ponúkne na odpredaj terajším nájomcom,
ktorí do týchto priestorov investovali mnoho tisíc eur a sú prínosom pre
rozvoj služieb a obchodu v meste. Myslím, že si zaslúžia aspoň
oznámenie, prípadne ponuku na odpredaj priestorov, v ktorých dlhodobo
sídlia a prinášajú zisk pre mesto a občanov Stropkova. Konkrétne naša
firma má žiadosť na odkúpenie priestorov od roku 2011. Podobné žiadosti
majú aj ostatní nájomcovia.<br>
O tom, že nájomcovia majú záujem aj o skrášlenie tejto budovy svedčí
aj fakt, keď mesto na podnet nájomcov, ktorí sídlia na prízemí tejto
budovy vypracovalo projekt, ktorý počítal s rekonštrukciou a rozšírením
priestorov až po stĺpy, ktoré špatia celkový vzhľad. Pri tomto projekte sa
počítalo s kompletnou výmenou okien pozdĺž celej fasády. Tým pádom by
sa aj rozšírila prenajímateľná plocha a to by tiež tvorilo ďalší zisk
pre mesto z prenájmu. Prečo sa mesto vlastne zbavuje lukratívnej budovy
v centre mesta, keď z nej môže mať dlhodobý zisk aj na ďalšie roky?
Nehovoriac o tom, že v tej budove sídli mestská knižnica, kde dodnes
nebolo odpovedané, či ostane v doterajších priestoroch, resp. budeme za ňu
platiť (všetci občania mesta trhový nájom). Mesto sa väčšinou zbavuje
majetku, z ktorého nemá zisk, resp. investícia do obnovy budovy je
nevýhodná pre mesto.<br>
Páni poslanci, zo zisku z tejto budovy môžeme každoročne postaviť jedno
veľké certifikované detské ihrisko pre deti! Alebo splácať úvery,
ktorých má mesto neúrekom.<br>
Týmto žiadame poslancov, aby nepodporili tento krok predaja, resp.
prehodnotili ho a najprv ponúkli odpredaj terajším nájomcom, alebo aby
budova ostala aj naďalej majetkom mesta a zisk z prenájmu by aj naďalej
ostal v meste.</p>

<p><strong>Ivan Kleban, prednosta MsÚ:</strong> Dnes sme boli svedkami
manifestačného odchodu siedmich poslancov zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva. Je to niečo nové? Občanom mesta sa to môže javiť presne
takto. Ale nie je to novinka žiadna. Neprezradím žiadne tajomstvo ak poviem,
že časť týchto poslancov, na zasadnutí mestskej rady a komisií pri
mestskom zastupiteľstve nehlasuje nijako. Ani za, ani proti, ani sa nezdrží
hlasovania. Položil som im otázku, z akého dôvodu? Odpoveď som nedostal.
Opýtal som sa teda, koho zastupujú? Lebo volič ich volil preto, aby svoj
názor vyjadrili. Respektíve, aby prostredníctvom nich mohol volič vyjadriť
svoj názor. Byť za, byť proti, ale aj zdržať sa hlasovania, je legálny
spôsob vyjadrovania názorov. Ale načo tam potom sedí poslanec, ktorý
príde, buď na zasadnutie komisie alebo mestskej rady a vôbec sa nevyjadrí.
Ani za, ani proti, ani sa nezdrží hlasovania. Aká je ich zodpovednosť voči
voličom? Dnešný odchod siedmich poslancov zastupiteľstva je jednoznačným
vyjadrením ich postoja k funkcii poslanca a ukazuje, čo je pre nich
dôležitejšie. Všetci prítomní do kamery vyhlásili, že poslanci za kluby
KDH, SDKÚ, SaS a nezávislých odchádzajú. Nie, že odchádzajú poslanci
zastupujúci voličov, občanov mesta, ale politické kluby. Pýtam sa, aké
politické kluby pozná zákon o obecnom zriadení, či rokovací poriadok
Mesta Stropkov? Obidva materiály mám tu, môžem poskytnúť, ak by sa niekto
do toho chcel pozrieť. Niet tam také. Ani zmienky. Mýlia si MsZ v Stropkove
s Národnou radou SR. Tam sa volia politické strany. Do MsZ volia všetci
občania volebného okrsku bez ohľadu na politickú orientáciu. V tomto
kontexte sa pýtam. Kto v MsZ sa hrá na veľkú politiku? Komu záleží na
živote a rozvoji mesta naozaj? Siedmim poslancom, ktorí odišli? Asi nie. Zdá
sa, že len plnia pokyny politických strán alebo vlastné osobné ambície. Ja
tvrdím, že už od doby, keď sme v porevolučnej ponovembrovej histórii
Slovenska mali poslancov v NR SR a mestskom zastupiteľstve by to malo
fungovať tak – veľká politika nech sa robí v Bratislave, tam to
chápeme, tam chápeme všetky tie politické súboje a tak ďalej, ale v meste
by mali všetci ťahať za jeden koniec povrazu. Starať sa o život a rozvoj
mesta. Tu žijeme, tu žijú naše rodiny, tu chodia do škôl naše deti, tu sa
stretávame v obchode, na pive, u lekára. Tu chceme žiť ďalej a tvoriť
podmienky pre našich potomkov. A potom zistíme, že niekto sa tu hraje na
veľkú politiku. O čo mu ide? O mesto? Neviem. Nie som o tom presvedčený.
Toto im slúži len ako spôsob naplnenia vlastných ambícií. Čo dnes
v programe mestského zastupiteľstva bolo proti záujmom mesta? Oprava
rozbitých mestských komunikácií a výstavba parkovísk? To je proti záujmom
občanov, proti záujmom voličov? Alebo výstavba bytov v meste? Alebo nebodaj
odpredaj chátrajúceho majetku mesta, kde mesto nemá vlastné finančné
prostriedky na jeho udržiavanie. Alebo počkáme, kým jeho stav bude taký,
že už nebude potrebný nikomu. Alebo ho chceli nechať ešte viacej schátrať
a potom niekomu účelovo sprostredkovať predaj za zostatkovú cenu? To je
veľmi vážna otázka toto. Bol to zámer, alebo to bola náhoda? Pýtam sa,
čo z toho bolo tak vážnym dôvodom, že poslanci tohto mesta, zastupujúci
množstvo občanov pre politické divadlo zahodili zodpovednosť pred voličmi?
Odpovieme si každý sám. Ide o mesto Stropkov alebo už len o prípravu
ďalších komunálnych volieb? Je cieľom nič neurobiť teraz, aby bolo potom
vo volebných letákoch o čom písať?<br>
Dlho sme prehliadali a strpeli obvinenia, urážky, osočovanie. V tlači,
komentároch, na webových stránkach, fejsbúku, na rôznych blogoch. Nechceme
šíriť určite ani zlobu ani nenávisť medzi občanmi mesta. Často to nemá
nič spoločné ani s výkonom funkcie, sú to už osobné urážky a
nezmyselné obvinenia. Na mnoho z nich vôbec neodpovedáme. Ako odpovedať
ľuďom, ktorí sa riadia a vyjadrujú podľa princípu „podľa seba, súdim
teba“? A to je osudný omyl, vážení! Odpovieme všetkým! Verejne sa
vyjadríme vtedy a tam, kde to uznáme za vhodné! Nie aby sme niekomu zdvíhali
náklad novín, alebo zo zasadnutia mestského zastupiteľstva robili niekomu
priestor pre osobnú politickú kampaň. A tým, ktorým pýcha a neznalosť
vedie ruku pri písaní a bráni priznať si, že sa mýlili a nevedia v sebe
nájsť silu sa ospravedlniť by som povedal, aby sa rozhľadeli okolo seba, aby
sa zamysleli nad tým čo robia.</p>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter