Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odpadové hospodárstvo bude aj naďalej prevádzkovať Služba

Na výstavbu skládky si mesto vezme úver

Mestská rada dala na svojom štvrtkovom zasadnutí definitívnu odpoveď na
otázku týkajúcu sa výstavby ďalšej kazety skládky TKO v Chotči.

Keďže v decembri mestu skončí povolenie na ukladanie odpadu do
jestvujúcej kazety, ktorá je plná, v priebehu tohto roka sa prehodnocovali
viaceré možnosti, ako financovať výstavbu ďalších úložných kapacít.
Najprv sa uvažovalo o prenájme všetkých činností spojených s odpadovým
hospodárstvom, teda zvozu aj ukladania odpadu, tretej osobe. Následne bol
tento zámer prehodnotený a vedenie mesta uvažovalo len o prenájme skládky
v Chotči s tým, že nový nájomca by na vlastné náklady vybudoval
chýbajúce kazety. Mesto však napokon aj od tohto zámeru ustúpilo.
„Po zvážení všetkých okolností a s prihliadnutím na
stanovisko obce Chotča, padlo definitívne rozhodnutie, že verejnú súťaž
na výstavbu kaziet robiť nebudeme a vybudujeme ich sami. Skládku teda bude aj
naďalej prevádzkovať Služba m.p. V súčasnosti pracujeme na vybavení
integrovaného povolenia na výstavbu. V najbližších dňoch dostaneme
územné rozhodnutie od obce Chotča, v ktorej katastri sa skládka nachádza.
Treba povedať, že aj obec Chotča bola proti prenájmu tejto skládky tretej
osobe a v podstate mala na to aj rozumné argumenty. Členovia rady sa napokon
zhodli aj v tom, že ak sa prevádzkovanie skládky oplatí súkromnej
spoločnosti, musí sa rentovať aj mestu,“
uviedol hovorca MsÚ
Imrich Makó. Dôležitým argumentom bol aj fakt, že ak by skládku
prevádzkovala súkromná spoločnosť, zvážala by tam aj odpad z iných
miest a kapacita skládky by bola vyčerpaná skôr. Mesto si tak vytvorí
priestor na jej dlhodobejšie využitie. Predbežný rozpočet na tri nové
kazety ráta s investíciami v objeme asi 15 mil. korún. K výstavbe prvej
z nich pristúpi mesto už v budúcom roku a na tento účel si vezme
päťmiliónový úver. Predpokladaná životnosť jednej kazety je asi
5 rokov.
Momentálne je však potrebné vyriešiť problém v súvislosti s naplnením
starej skládky, ktorú je môžné využívať len do konca tohto roka.
„Je to samozrejme problém, ale Inšpekciu životného prostredia
sme požiadali o predlženie životnosti skládky. Kapacitne by mohla
vystačiť ešte do polovice budúceho roka, čo by bolo obdobie potrebné na
to, aby sme stihli vybudovať novú kazetu. Ak nám IŽP povolenie nedá, budeme
musieť hľadať alternatívu, aby sme mohli odpad z mesta dočasne vyvážať
na inú skládku,“
vysvetlil I. Makó. Problém s naplnením
skládky a následným vývozom odpadu do vzdialenejších miest nedávno
riešili aj poslanci svidníckeho zastupiteľstva. Výsledkom bolo nepopulárne
opatrenie, kedy boli zvýšené náklady premietnuté do poplatkov za odvoz
odpadu, ktoré vzrástli až o polovicu. „Táto situácia u nás
nehrozí a môžem povedať, že občania sa zvýšenia poplatkov za odvoz
odpadu nemusia obávať. Ak by sme dočasne museli vyvážať odpad ďalej,
tieto zvýšené náklady by znášalo mesto,“
uviedol na záver
I. Makó.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter