Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odpad budeme dočasne vyvážať do Holčíkoviec

Mesto stále čaká na vydanie integrovaného povolenia na výstavbu nových
kaziet na ukladanie odpadu. Kvôli prebiehajúcemu procesu teda nestihne
vybudovať kazety do 15. júla, kedy končí povolenie na prevádzkovanie
starej skládky v Chotči.

„S vydaním povolenia súvisí preverenie viacerých
technických a administratívnych parametrov. Krajský inšpektorát životného
prostredia v Košiciach má na vydanie povolenia šesťmesačnú lehotu.
Očakávame však, že do dvoch mesiacov by mohlo byť všetko úspešne
ukončené. Okrem toho, po vyhodnotení verejnej súťaže na dodávateľa
stavby podal neúspešný kandidát námietku a preto zatiaľ nie je uzavretý
ani tento proces,“
vysvetlil prednosta MsÚ Metod Burák.
Keďže mestský podnik Služba po 15. júli nebude môcť vyvážať odpad na
skládku do Chotče, mesto už absolvovalo prvé rokovania so súkromným
prevádzkovateľom skládky TKO v obci Holčíkovce. Do kolaudácie nových
kaziet v Chotči by mal byť stropkovský odpad vyvážaný na tamojšiu
skládku. Prednosta zdôraznil, že dočasný alternatívny model likvidácie
TKO sa do ceny vývozu odpadu pre domácnosti nepremietne.
„Rozdiel v nákladoch, ktorý vznikne pri likvidácii TKO na
skládke v Holčíkovciach, bude dotovať mesto z vlastného rozpočtu.
Presné čísla budeme vedieť v priebehu budúceho (tohto – pozn. red.)
týždňa. Toto riešenie je však iba dočasné a veríme, že nebude trvať
dlhšie ako štyri mesiace.“

Kapacita pripravovanej skládky bude podľa projektu rozšírená na 30 rokov.
Na výstavbu je v mestskom rozpočte vyčlenených 165 tis eur (zhruba 5 mil.
Sk), ale celkový rozpočet stavby sa odhaduje na 663 tis. eur (20
mil. Sk).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter