Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odkaz A. Bernoláka stále žije, pripomenuli sme si 256. výročie jeho narodenia

Utorok, 2. októbra sa konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti
256. výročia narodenia Antona Bernoláka, ktoré usporiadalo Oblastné
pracovisko MS v Stropkove, OŠK MsÚ Stropkov spoločne s ÚPSVaR Stropkov a
OÚ Stropkov. Prítomní položili veniec k buste A. Bernoláka, ktorú
darovala Matica slovenská a americkí Slováci v roku 2001. Svojou účasťou
vzdali hold tomuto jazykovedcovi aj žiaci Základnej školy na ul. Mlynskej
i stropkovskí gymnazisti. Prítomných neodradilo ani sychravé, jesenné a
upršané počasie.
Vedúci OP MS Stropkov Lukáš Kaščák prítomných vo svojom plamennom
prejave vyzval, aby nezabúdali na svoju národnú identitu a na svoj jazyk a
vyzdvihol úlohu A. Bernoláka a Slovenského učeného tovarišstva
v dejinách slovenského národa.
Anton Bernolák sa narodil 3. októbra 1762 v Slanici na Orave, v dnes už
zaniknutej obci, ktorá bola zatopená Oravskou priehradou. Rozsahom a
historickým zameraním svojho diela patrí Anton Bernolák
k najvýznamnejším osobnostiam slovenského osvietenstva. Aj keď sa
bernolákovčina nestala celonárodným spisovným jazykom, zohrala v histórii
slovenského národa významnú úlohu, zvýraznila myšlienku svojbytnosti
slovenskej národnosti a stala sa zjednocovacou základňou bernolákovcov.
Napriek tomu, že jeho aktivita bola zameraná na jazykovedné dielo, veľmi
dobre si uvedomoval, že bez toho, aby obyvateľstvo žijúce na území
Slovenska používalo živú reč v písomnom styku a v školstve, nie je
možné, aby sa formovalo na novodobý moderný národ, ktorý bude smerovať
k svojej svojbytnosti. Tomuto účelu podriadil svoje vedecké diela.
Ovládal viacero cudzích jazykov, od klasických po moderné. Mal široké
znalosti z jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, filozofie,
medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby a politiky.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter