Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oddychová zóna v Bokši ponúka ideálny priestor pre relax, šport pre jednotlivcov i rodiny s deťmi

Mestská časť Bokša
je veľmi obľúbenou a nijako zvlášť ju netreba predstavovať. Vďaka
aktivistom zo Športového klubu Bokša je pri futbalovom ihrisku vybudovaný
altánok, ktorý je k dispozícii širokej verejnosti. Nachádza sa tam detské
ihrisko. Pribudol aj gril. Takže táto oddychová zóna je skutočne miestom,
ktoré je ideálne na oddych, prechádzku, či šport.

Po dohode a rezervácii je tiež možné využívať beach volejbalové
ihrisko.
ŠK Bokša organizuje mnoho podujatí kultúrno-spoločenského, či
športového charakteru. Oddychovú zónu navštevuje množstvo ľudí a slúži
hlavne na to, aby sa posilnil spoločenský život v mestskej časti Bokša,
pretože dlhé roky stagnoval. Vytvoril sa tak jedinečný priestor pre
stretávanie sa priateľov, susedov i známych.
„Oddychovú zónu využíva množstvo ľudí, partie, ktoré sa
vopred nahlásia. Využijú príslušenstvo napr. na opekanie a upracú za
sebou. Ak sa aj niečo poškodí, nahlásia to a vec sa vyrieši. No chodia tam
ľudia aj náhodne a niekedy sa správajú divoko,“
povedal I.
Bujdoš a zdôraznil, že sa stále snažia, aby zóna bola otvorená a voľne
prístupná pre všetkých. Zo strany ŠK Bokša nie je záujem oplotiť to a
zamknúť.
„Stačí tak málo! Aby sa ľudia správali normálne a slušne.
Veď tú istú energiu a čas, ktorú venujeme opravám a údržbe, môžeme
venovať aj na vybudovanie niečoho nového,“
dodáva.
Títo aktivisti venujú svoju energiu a čas, aby aj nám ostatným slúžila
oddychová zóna a príslušenstvo, ktoré ponúka.
Je poľutovania hodné, že sa nájdu jednotlivci, ktorí si dajú tú
„námahu“ a príslušenstvo ničia. V prípade minulotýždňového
poškodenia gabionového grilu sa treba naozaj zamyslieť. Prečo si nevážime
to, čo máme? Prečo nevieme oceniť to, čo pre nás robia iní? Drôty
z gabiónového grilu boli úmyselne vytiahnuté a gril poškodený.
„Samotná oprava nie je vôbec náročná. Ide len o to, že spoj
nedrží a pri voľnom pohybe ľudí nikdy nevieme, či sa práve na to miesto
nezavesí nejaké dieťa a nezraní sa…,“
zamýšľa sa I.
Bujdoš.
Bezpečnosť nás všetkých je prvoradá. Zamyslime sa preto, či naozaj má
zmysel takéto správanie sa. Myslím si, že nie je hrdinstvom niečo parádne
zničiť a poškodiť
Hrdinstvom hodným miliónov je priloženie ruky k dielu pri vytváraní
niečoho hodnotného, užitočného a prospešného pre širokú verejnosť a
spoločnosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter