Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oddychová zóna v Bokši má vysnívané detské ihrisko

ŠK Bokša:
„Nečakali sme, že sa to podarí až v takomto rozsahu!“

Vybudovať detské ihrisko aktivisti Športového klubu Bokša Ján Berík a
Igor Bujdoš plánovali už dávno. Vzhľadom na náročnosť a financie to
však nikdy nebolo reálne. Zmena prišla minulého roku, keď počas
Odpustových slávností nadviazali spoluprácu s majiteľom firmy Zahrajme sa,
s. r. o. Matúšom Vojčekom.

„Nápad je starý ako aj myšlienka Oddychovej zóny. Vedeli
sme, že detské ihrisko je prvok, ktorý by tam mal byť, určite aj kvôli
blízkosti materskej škôlky. Nečakali sme, že sa to podarí až v takomto
rozsahu,“
priznáva dvojica. „Matúš nám zhodou
okolností ozvučoval Odpustové slávnosti myslím v roku 2015. No to, že
stavia detské ihriská sme sa dozvedeli až keď súkromne postavil detskú
zostavu jednému z našich aktivistov. Nezaváhali sme, oslovili ho a myslíme,
že výsledok je perfektný,“
spomína si na začiatok
spolupráce Igor Bujdoš. Príprava a plánovanie realizácie samotného ihriska
začala v lete, jeho výstavby prišla na rad približne v polovici septembra.
„Najviac sa na tomto projekte podieľala firma Zahrajme sa s.r.o.,
my, aktivisti a dobrovoľníci. Pri niektorých činnostiach pomohli firmy,
hlavne s ťažkými mechanizmami. Počas uplynulého mesiaca, teda počas
realizácie boli dni, keď sme boli sami, na väčšie brigády prišlo
približne 10 ľudí, spolu sa zapojilo do
25 dobrovoľníkov.“
ŠK Bokša sa do tohto projektu rozhodla
ísť aj napriek chýbajúcim financiám. Na adresu finančných prostriedkov
dvojica vtipne poznamenala, že financie sú niečo, čo nikdy nemali a ani
nemajú. „Rozhodli sme sa ísť do toho s odvahou a bez peňazí.
Nemali sme a ešte ani nemáme pokrytý celý rozpočet. Verili sme, že projekt
osloví verejnosť. ŠK Bokša vložila do projektu financie vyzbierané z 2%
daní a 500 eur z účasti na Cene Nadácie Orange, od združenia STROM,
ktorí dodržali prísľub rozdeliť sa s výhrou získanou vo verejnom
hlasovaní. Vždy sme verili a veríme, že keď človek robí niečo nezištne,
cesta sa skôr či neskôr nájde a plány sa podaria. Už počas výstavby sme
dostali rôzne príspevky od ľudí, ktorí nás chceli podporiť, niektoré
veci na výstavbu sme dostali sponzorsky, čo značne pomohlo.“*
Čo sa týka celkového dizajnu, umiestnenia prvkov a pod., bolo hlavne na firme
Zahrajme sa., s ktorou počas celej realizácie prebiehala komunikácia.
„Práve komunikácia bola počas celého projektu skvelá,
prekonzultovali sme aj tie najmenšie detaily, aby sa vyhovelo normám. Práce
boli náročné, no stále sme sa snažili o príjemnú atmosféru a dobrú
náladu,“
dodáva J. Berík.
Myšlienka postaviť detské ihrisko Stropkovčana a majiteľa firmy Zahrajme sa
Matúša Vojčeka napadla, keď sa mu narodila dcéra.
„Rozmýšľal som, čo originálne by som pre ňu urobil. Začal
som googliť, zapojil fantáziu, kreslil, nakúpil potrebný materiál, na dvore
postavil prvé ihrisko a tá práca ma oslovila. Oslovila ma až natoľko, že
moje ihriská sú známe po celom Slovensku, či už v Prešove, Košiciach,
Martine, Žiline, Hlohovci, Bratislave a ďalších mestách, kde som pôsobil
v súkromnom sektore. Odozva bola veľká, začali ma oslovovať škôlky,
detské domovy, obce a mestá,“
prezradil M. Vojček. Avšak pre
ihriská verejných priestorov platia isté pravidlá, ktoré sa musia striktne
dodržiavať. „Všetky sú zahrnuté v európskej norme EN1176,
EN1177. Oslovilo ma to a bol pre mňa odrazovým mostíkom, aby som sa pohol
ďalej a rozvíjal svoju činnosť. Dospelo to až k úspešnej certifikácii
prvého ihriska s názvom „GOLEM“, ktoré sme po vzájomnej dohode so
zástupcami Športového klubu Bokša dali dokopy a následne začala prebiehať
realizácia.“
Každé jedno ihrisko musí spĺňať príslušné
normy potrebné na spustenie do prevádzky. „K tomu, aby ihrisko
mohlo byť certifikované je potrebných veľmi veľa papierov, ako je statický
posudok, technické výkresy, spracovať príručku kvality, prevádzkovú
príručku a mnoho ďalších, avšak najdôležitejšia je fyzická kontrola,
ktorú som objednával už niekedy v júni. Dohodli sme sa na termíne a mojou
úlohou bolo do tohto dátumu postaviť reálne ihrisko pripravené na
certifikáciu.“

Kontrolu vykonáva úrad TÜV SÜD spadajúci priamo pod ministerstvo a je
jediným, ktorý má oprávnenie vydávať certifikáty pre detské ihriská na
Slovensku. Na Slovensku je podľa dostupných informácií 6 firiem
zaoberajúcimi sa výrobou detských ihrísk vzhľadom na aktuálnu normu.
Spomínaná norma už prešla dvomi novelizáciami, no mnoho firiem aj naďalej
stavia ihriská, ktoré by sa už montovať nemali. „Na nedostatky
takýchto ihrísk sa prichádza až pri ročných kontrolách, ktoré sú
povinné z hľadiska ich ďalšej prevádzky. Tieto kontroly však nesmie
vykonávať hocikto, ale kvalifikovaný človek, ktorý má v tejto sfére
potrebné znalosti. My, ako výrobcovia sa radíme k nim, nakoľko sme získali
potrebný certifikát pre vyrábanie detských ihrísk.“

Pri realizácii bokšanského ihriska zhotovitelia museli dávať pozor doslova
na všetko. Pred samotnou realizáciou musel byť vypracovaný statický posudok
a pripravené technické výkresy, zobrazujúce aj najmenšie detaily, pretože
sa na ne kladie dôraz aj pri samotnej kontrole. „Je toho naozaj
neúrekom. Od medzier na podlahách, medzier na zábranách, výškach zábran,
madiel a mnoho iných vecí, ktoré pri kontrole berú do
úvahy,“
vysvetlil v krátkosti M. Vojček a uviedol príklad
na meraní uhlov na šmýkačkách. ***„Nástupný nesmie byť viac ako
3 stupne, sklzový do 35 a koncový do 5 stupňov. Bokšanské ihrisko toto
kritérium spĺňa, aj keď ide o najnovšiu novelizáciu normy. Je rozdiel
stavať niečo bez nejakých noriem, kde to prispôsobujeme len podľa toho, aby
sa nám to páčilo. Pri tomto projekte sa kládol dôraz na dodržanie
predpisov, aj keď je samozrejmosťou, že detské ihrisko musí zaujať hneď
na prvý pohľad, a o to som sa pri jeho projektovaní
snažil,“
uzavrel majiteľ firmy Zahrajme sa. Oddychovú zónu
do budúcna čakajú terénne úpravy, vybudovanie chodníkov a dlhodobo
plánovaného bezbariérového prístupu. Počas jarných mesiacov príde na rad
úspešne zvládnutý projekt „Plážové ihrisko ako v Riu“ v programe
Pomocná ruka 2016 – priame zapojenie zamestnanca. Zástupcovia ŠK Bokša
momentálne čakajú na vyjadrenie k projektu workoutového ihriska, ktoré by
malo byť známe v najbližších dňoch.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter