Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odbojári zorganizovali 5. ročník Odbojárskej kvapky krvi

<p>Keď pred časom predseda ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB) vo Svidníku Milan Maguľák inicioval organizovanie odberov
krvi pod názvom Odbojárska kvapka krvi (OKK) možno ani netušil, že táto
akcia bude mať takú pozitívnu odozvu.</p>

<p>Vo svidníckej nemocnici sa pred niekoľkými dňami uskutočnil už
5. ročník OKK. Odberu krvi sa zúčastnili viac ako tri desiatky
bezpríspevkových darcov krvi (BDK). Okrem slov vďaky a malej pozornosti od
organizátora akcie – ZO SZPB vo Svidníku dostali BDK spomienkové darčeky
od hlavného sponzora – Všeobecnej zdravotnej poisťovne.<br>
Odberu krvi sa zúčastnilo viacero BDK, ktorí majú za sebou niekoľko
desiatok odberov. Prispeli tak vrchovatou mierou ku naplneniu vysoko humanitnej
úlohy – darovania najvzácnejšej červeno – rubínovej tekutiny
života.<br>
Samotné odborné vyšetrenia BDK a odber krvi na vysokej profesionálnej
úrovní a bez zbytočných časových sklzov uskutočnil personál
Hematologického – transfúziologického oddelenia svidníckej nemocnice pod
vedením primárky MUDr. Eriky Hnatovej. K poďakovaniu BDK zúčastnených
5. ročníka OKK sa pripojila i predsedníčka Územného spolku Slovenského
červeného kríža vo Svidníku PhDr. Adriana Mikušová.<br>
Aj touto cestou ďakujeme organizátorom, sponzorom a BDK za to, že sa
5. ročník OKK vydaril a naplnil svoje poslanie.<br>
<strong>-mm-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter