Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odbojár Štefan Nemec oslávil deväťdesiatku

<p>30. januára oslávil
v kruhu rodiny okrúhle výročie Štefan Nemec zo Sitníkov. Napriek
neľahkému životnému údelu sa dožil úctyhodného veku. Ako mladý chlapec
osirel, neskôr na vlastnej koži zažil útrapy 2. svetovej vojny.

<p>Š. Nemec pochádza z ôsmich detí. Keď mal 13 rokov, zomrel mu otec a
zakrátko sa začal v murárskom cechu učiť tomuto remeslu. Ďalším
životným míľnikom bol rok 1942, kedy nastúpil na základnú vojenskú
službu do Bardejova. Z tamojšieho VI. pešieho pluku bol prevelený do
Trenčína a neskôr absolvoval spojársky kurz v Novom Meste nad Váhom.
Následne bol odvelený na východný front a dostal sa do neďalekého Sanoku.
Vypuklo SNP a s ostatnými spolubojovníkmi sa stiahli späť na Slovensko, do
Vrútok. Počas bojov o Kraľovanský tunel sa 1. novembra 1944 v Párnici
dostal do nemeckého zajatia. „Zajatcov sústreďovali Nemci
v Ružomberku, odtiaľ nás transportovali do nemeckého Pupingu a neskôr do
Linza v Rakúsku. V tábore boli neľudské podmienky, trápil nás hlad a
veľká zima. Dostávali sme 25 dkg chleba na dva dni. V zajatí sme pracovali
v meste zničenom po bombardovaní. Oslobodenie prišlo krátko pred
skončením vojny – 5. mája 1945, kedy tábor oslobodili americké
vojská,“
spomína vojnový veterán.
Domov sa vrátil 10. júna 1945. Z Bratislavy na východ Slovenska šiel
väčšinou pešo. Po vojne nastúpil ako murár v OSP. V roku 1949 sa
oženil a s manželkou Zuzkou vychovali 5 detí. Ovdovel pred piatimi
rokmi.
Pán Nemec sa aj v úctyhodnom veku venuje svojej rodine a v lete si nájde
čas aj na hubárčenie. Obľubuje najmä zbieranie hubársky cenených
baraních hláv.
Za svoju dlhoročnú a obetavú prácu ako účastník odboja bol ocenený
viacerými medailami a vyznamenaniami. Medzi najcennejšie patria pocty udelené
ministrami obrany a v roku 2010 si prebral z rúk ruského veľvyslanca
vyznamenanie prezidenta Ruskej federácie Dimitrija Medvedeva.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter