Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od Slovenského národného povstania už uplynulo neuveriteľných 74 rokov

Vyviedli ho pred bledú stenu. Nedal si zaviazať oči, pretože
slnko chcel vidieť do poslednej chvíle…

(Mikuláš Kováč)

V utorok 28. augusta sa konalo slávnostné zhromaždenie pri
príležitosti 74. výročia SNP, ktoré usporiadal Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov – ZO Stropkov, Okresný úrad v Stropkove a
mesto Stropkov.
Stretnutie sa konalo pri pamätnej tabuli osloboditeľov mesta pri Okresnom
úrade v Stropkove. Mestom znela hymna, položil sa veniec. M. Klebanová
predniesla báseň Stena od Mikuláša Kováča, potom nasledovali slávnostné
príhovory.
„Opäť je tu 29. august. Už po 74. krát si pripomíname
historické udalosti Slovenského národného povstania. Povstania
slovenského národa naprieč všetkými generáciami, ktoré znamenalo
v našej histórii tak veľa. Práve SNP bolo rozhodujúcim míľnikom
v našej histórii, kedy nielen predstavitelia vtedajšej vlády sa prihlásili
k odporcom fašizmu a cítili podporu ľudu od východu až po západ a práve
vďaka SNP, ktoré malo veľa nevinných obetí, sme jasne dali svetu najavo,
že nesúhlasíme s oficiálnou doktrínou našich predstaviteľov Slovenského
štátu a že sa hlásime k predstaviteľom odporcov fašizmu. Na toto sa
v dnešnej dobe zabúda. Tento dôležitý okamih našej histórie sa
v dnešnej dobe prekrúca, spochybňuje a obhajujú sa rôzne iné
nezmysly,“
povedal primátor mesta O. Brendza vo svojom
príhovore a dodal, že o vojne sa zrazu rozpráva inak ako sa rozprávalo za
jeho detských čias. O vojne rozprávajú tí, ktorí ju nepoznajú ani
z rozprávania svojich prarodičov, rodičov, ani z histórie.
Aj v dnešnej dobe sa podľa O. Brendzu nájdu predstavitelia politických
strán v parlamente na najvyššej úrovni, ktorí dokážu presadzovať
ideológiu fašizmu zastretú rúškom „modernej“ politickej strany.
„Sme tu na to, aby sme zdvihli varovný prst, aby sme strážili
odkaz SNP a aby sme prostredníctvom základných, či stredných škôl na to
poukazovali, pretože toto je naša úloha. Verím, že na Slovensku i tu
v Stropkove aj vďaka tomuto stretnutiu nezabudneme na odkaz SNP a že
nedovolíme pseudohistorikom prekrútiť tento odkaz SNP,“

dodal.
Pri príležitosti tohto výročia sa v Mestskej knižnici konala tiež beseda
o Slovenskom národnom povstaní a návštevníkom bol premietnutý
dokumentárny film, v ktorom sme si pripomenuli detaily tohto povstania od
Liptovskej Osady až po Duklu.
„Príprava na SNP začala už v roku 1943. Pre občanov nastali
najhoršie časy perzekúcie a udavačstva. Výčiny nemeckých fašistov a ich
pomáhačov z radov gardistov dosiahli vrchol. Gestapo, pohotovostné oddiely
Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže prekutávali ulice, obytné domy,
podozrivých brali násilne na kopanie zákopov. Mnoho občanov vzali do
koncentračných táborov. Výpovede zachránených potvrdzujú týranie, bitie,
zavádzanie elektrických šokov a pod.. Výpočet represálií na východnom
Slovensku je dlhý,“
povedal P. Kasarda a dodal, že
protifašistický bojovníci a všetci rozumní ľudia v našom štáte
vyjadrujú obavy a protestujú proti neofašistom a neogardistom, ktorým naša
legislatíva umožňuje kandidovať za poslancov a mladí historici píšu
nehorázne cigánstva a nepravdy.
Oslavy a slávnostné zhromaždenia v súvislosti so 74. výročím SNP sa
konali po celom Slovensku, Banskú Bystricu nevynímajúc.
Vyznamenaných bolo aj 6 slovenských vojnových generálov „in memoriam“,
medzi ktorými nechýbal Ľudovít Kukorelli.
„Poďakovanie za vyznamenanie pre Ľ. Kukorelliho patrí Poľsku,
bývalej Juhoslávii, ZO SZPB Vyšná Olšava, Stropkov, Brusnica, OV Svidník,
UR SZPB Bratislava, Ministerstvu obrany SR i prezidentovi Slovenskej republiky,
bez ktorých by to nebolo možné,“
uviedol Peter Kasarda.
Ľ. Kukorelli sa narodil v obci Krásna Hôrka v rodine úradníka a
učiteľky. Rozhodol sa pre kariéru vojaka z povolania a od mája 1937 sa
stal dôstojníkom letectva z povolania ako poručík. Bol významným
organizátorom a veliteľom partizánskych jednotiek na východnom Slovensku
počas druhej svetovej vojny. Zomrel ako 30 ročný v Habure. Boli mu tiež
udelené vyznamenania in memoriam ako Československý vojnový kríž 1939,
Medaila za chrabrosť, či Rad červenej hviezdy.
Dejiny sú vždy nespravodlivé k malým národom, čím menší národ, tým
väčšia nespravodlivosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter