Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od polovice januára školy zapisujú budúcich prváčikov

Od polovice januára prebiehali v štyroch stropkovských základných
školách zápisy do prvého ročníka. Zisťovali sme, ako tieto zápisy
prebiehali a koľko nádejných prvákov sa ich so svojimi rodičmi
zúčastnilo.

Zápis do prvého ročníka v ZŠ na Mlynskej ulici sa niesol v znamení
rozprávky O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. „Už pri prvom
pohľade sa deťom rozžiarili očká a prvotný strach a obavy pominuli.
Čakanie, a možno aj počiatočnú nervozitu, si deti spríjemňovali
v školskej herni, z ktorej sa im len veľmi ťažko odchádzalo. Za
príjemných zvukov hudby vítali nádejných prváčikov trpaslíci, ktorí im
prideľovali úlohy zamerané na určovanie farieb, geometrických tvarov,
poznávanie číslic, slovnú zásobu, grafický prejav a motoriku. Po
úspešnom absolvovaní všetkých úloh im Snehulienka odovzdala Certifikát
budúceho prváka, upomienkové darčeky zhotovené žiakmi ŠK, ŠSZČ a
prezentačné CD školy, ktoré si môžu deti s rodičmi vo svojej rodine
spoločne prezrieť. Zo zápisu odchádzali spokojné a usmiate nielen deti, ale
aj ich rodičia,“
opísala priebeh zápisu zástupkyňa
riaditeľa školy Mária Gabaľová a dodala, že doposiaľ majú zapísaných
46 žiakov a dve deti majú odklad školskej dochádzky. O priebehu zápisu do
prvého ročníka v CZŠ sv. Petra a Pavla nás informoval zástupca
riaditeľky školy Ladislav Vateha. „Našu školu navštívili
budúci prváci, ktorí sa svojich úloh pripravených učiteľkami 1. –
4. ročníka zhostili s úsmevom na tvári. Ich vedomosti a zručnosti
presvedčili o ich dobrej pripravenosti a v počte 25 môžu v septembri
zasadnúť do školských lavíc. Aj touto cestou ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí prejavili dôveru našej škole.“
V ZŠ na
Konštantínovej ulici sa zápisu zúčastnilo 48 detí, rodičia troch z nich
požiadali o odklad školskej dochádzky. V ZŠ na Hrnčiarskej ulici
zapísali do prvého ročníka 15 detí. Rodičia, ktorí doposiaľ nestihli
svoje dieťa do prvého ročníka zapísať, tak môžu urobiť do
15. februára v kanceláriách jednotlivých základných škôl.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter