Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od januára začne v MsÚ fungovať centrum prvého kontaktu

Na mestskom úrade začali nedávno s prestavbou priestorov v novej budove,
kde bude zriadené centrum prvého kontaktu.

Vybudovať takéto centrum, kde budú mať občania na jednom mieste
možnosť vybaviť všetky náležitosti spadajúce do kompetencie samosprávy
plánovalo mesto už dávnejšie. Jeho sfunkčnenie mali podporiť aj viaceré
podané projekty, ani jeden však nebol úspešný. „Vedenie MsÚ
sa rozhodlo zrekonštruovať priestory z vlastných zdrojov. Na nové
pracovisko bude presunutý Odbor správny a sociálnych vecí, ktorého
pracovníci v rámci svojej agendy najčastejšie prichádzajú do kontaktu
s občanmi. V centre bude aj pokladňa a jedno pracovisko bude alternatívne
vyčlenené pre úradníka zodpovedného za výber miestnych poplatkov a daní.
Každé z piatich pracovísk bude presne označené, aby mali občania presný
prehľad, na koho sa môžu obrátiť. Našim cieľom je zriadiť centrum ako
kultivovaný priestor s vyšším štandardom slúžiacim pre komfort občanov
pri ich kontakte so samosprávou. Presunutím sociálneho odboru do centra sa
zároveň zlepšia aj podmienky pre ostatných zamestnancov MsÚ, pretože
dôjde k ich presunu v rámci kapacitných možností úradu,“

priblížil plánovanú novinku hovorca MsÚ Imrich Makó. Rekonštrukčné
práce by mali byť ukončené do konca roka 2008 a centrum začne svojmu
účelu slúžiť začiatkom januára budúceho roka.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter