Od februára tvrdšie sankcie za dopravné priestupky

V šiestom tohtoročnom vydaní Spektra sme písali o zmenách v novom
cestnom zákone, ktorý platí od 1. 2. 2009. Dnes vám prinášame
informácie o pokutách, ktoré môžu policajti za porušenie spomínaného
zákona uložiť nedisciplinovaným vodičom.
– Jazda pod vplyvom alkoholu nad jedno promile – pokuta 200 –
1 000 €, zákaz činnosti do 5 rokov

– Jazda pod vplyvom iných návykových látok (drogy, lieky), ktoré sa počas
vyšetrenia nachádzajú v organizme vodiča – pokuta 200 –
1 000 €, zákaz činnosti do 5 rokov

– Ak sa vodič odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu
alebo inej návykovej látky – pokuta 300 – 1 300 €, zákaz
činnosti na 1 – 5 rokov

– Požívanie alkoholu počas jazdy, alebo pred jazdou autom, bicyklom,
záprahovým vozidlom a pod. – pokuta 150 – 800 €, zákaz
činnosti do 3 rokov

– Ak účastník dopravnej nehody bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa
požitia alkoholu, alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to
bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou, alebo počas jazdy požil alkohol alebo
inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do
príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po
poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody –
pokuta 300 – 1 300 €, zákaz činnosti na 1 –
5 rokov

– Vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia alebo
počas zadržania vodičského preukazu – pokuta 300 – 1 300 €,
zákaz činnosti na 1 – 5 rokov

– Porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, ktoré má za následok dopravnú nehodu –
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov
– Prekročenie povolenej rýchlosti – pokuta 150 – 800 €,
zákaz činnosti do 3 rokov

– Prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla –
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov
– Iné závažné porušenia pravidiel cestnej premávky (napr. prejazd na
červenú, neuposlúchnutie pokynu policajta, jazda cez plnú čiaru,
neumožnenie bezpečného prejazdu vozidlu s VRZom, vedenie vozidla bez
evidenčného čísla, nedanie prednosti, porušenie zákazu predchádzania,
prekročenie rýchlosti a pod.) – pokuta 60 – 300 €, zákaz
činnosti do 2 rokov

– Porušenie všeobecne záväzného predpisu o bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky (nesvieti, technický stav ohrozujúci bezpečnosť CP a
pod.) – pokuta do 100 €, (blokovo do 60 €)
V blokovom konaní môže policajt uložiť maximálnu pokutu vo výške
650 €.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter