Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Od 1. júla má verejnosť k dispozícii elektronické služby registra adries

<p>Register adries, správcom ktorého je ministerstvo vnútra, obsahuje
informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových
budovách na celom území Slovenska. V registri adries teda nie sú
informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb. Adresa je v tomto
informačnom systéme súborom údajov, identifikujúcich umiestnenie hlavného
vchodu, prípadne ďalších vstupov do budovy, ak im bolo určené orientačné
číslo, a to aj na mape. Identifikovať ju možno cez identifikátor adresy,
čo je množina alfanumerických znakov slúžiaca na účely komunikácie medzi
informačnými systémami.<br>
Ide teda o evidenciu popisujúcu umiestnenie vchodov bytových a nebytových
budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej
republiky. Dostupné údaje môžu využívať štátne orgány, najmä
bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, pošta pri
doručovaní zásielok, rovnako aj podnikateľská sféra a v neposlednom rade
občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú
lokalitu adresy. Od 1. júla má verejnosť k dispozícii elektronické
služby registra adries. Dostupné sú na Ústrednom portáli verejnej správy
<a href=“http://www.slovensko.sk“>www.slovensko.sk</a> a tiež aj na portáli
Elektronické služby MV SR <a
href=“https://portal.minv.sk“>https://portal.minv.sk</a>. Každý môže
požiadať napríklad o podrobné údaje o adrese. Ak je už v informačnom
systéme adresný bod ukazujúci vchod do budovy, jeho grafická prezentácia sa
zobrazí na mape. Ďalšou zo služieb je overenie údajov o adrese. Požiadať
možno aj o dataset, čiže súbor údajov o adresách obce alebo jej častí
podľa vlastných zvolených kritérií, ktorý systém doručí žiadateľovi
v štruktúrovanej forme do elektronickej schránky. Pre využitie tejto
služby je potrebné, aby občan bol držiteľom aktivovaného elektronického
občianskeho preukazu s čipom. Informačný systém je živá, neustále sa
meniaca evidencia, preto MV SR pre verejnosť sprístupnilo aj službu na
pripomienkovanie jeho kvality. Pripomienkovať možno atribúty adresy, ktoré
posúdi správca registra a následne navrhne úpravy. Štátne orgány na
výkon svojej činnosti môžu mať údaje z registra adries dostupné aj
automatizovaným spôsobom, rovnako aj podnikatelia. O tento prístup je
potrebné oficiálne požiadať MV SR, ktoré ako správca registra s každým
žiadateľom prerokuje spôsoby automatizovaného prístupu podľa technických
možností oboch strán. Povinnosti orgánov verejnej správy pri
zhromažďovaní údajov o adresách a mechanizmy poskytovania údajov
z registra definuje zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries, účinný od
1. júla.<br>
Detailné informácie o novom zákone nájdete tu:<br>
<a
href=“http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&amp;amp;sprava=zakon-o-registri-adries-ucinny-od-1-jula“>http://www.minv.sk/?…</a><br
/>
<strong>Jana Migaľová, KRPZ Prešov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter