Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Od 1. februára stúpnu poplatky za opatrovateľskú službu

<p>Stropkovskí poslanci odobrili návrh vedenia mesta zvýšiť poplatky za
poskytovanie opatrovateľskej služby. Doterajšia výška platieb klientov bola
na úrovni 0,50 eur za hodinu. Po novom budú platiť percentuálny podiel 25%
z oprávnených nákladov mesta na ich zabezpečenie. Podľa predbežných
prepočtov by to malo byť 0,95 eur/hod.

<p>Vedúci Odboru sociálnych vecí MsÚ Marián Vašš, vysvetlil, že náklady
samosprávy na opatrovateľskú službu v roku 2011 (v roku 2012 by mali byť
na zhruba rovnakej úrovni) dosiahli sumu 44 148,82 eur. Opatrovaní občania
zaplatili za služby podľa doteraz platného VZN 5827,23 eur. Priama dotácia
mesta tak predstavovala 38 321,59 eur. V ostatných mestách v prešovskom
regióne sa úhrady v súčasnosti pohybujú od jedného do poldruha eura za
hodinu. „Náš návrh ráta s 95 centami, teda štvrtinou
celkových oprávnených nákladov. Po schválení bude platiť od 1. februára
do 31. januára budúceho roka,“
uviedol M. Vašš. V diskusii
vystúpil poslanec Stanislav Humeník (KDH), podľa ktorého to pri aktuálnom
hodinovom fonde opatrovateliek bude pre opatrovaných predstavovať zvýšenie
mesačného poplatku o asi 70 eur. „V súčasnosti to mnohí
využívali aj preto, že 50-centový poplatok bol pomerne nízky. Dôsledkom
zvýšenia bude, že klienti nebudú využívať taký objem hodín
opatrovateľskej služby ako doteraz. A v súvislosti s tým bude zrejme
potrebný aj nižší počet opatrovateliek. Toto teda budú dopady nového
VZN,“
vysvetlil S. Humeník. Mesto má aktuálne zamestnaných
desať opatrovateliek. Návrh VZN napokon prešiel potrebnou väčšinou
poslaneckých hlasov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter