Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Minulý piatok sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove konalo
vyhodnotenie výtvarno-súťažného projektu Ochranárik čísla tiesňového
volania 112 a civilnej ochrany. Každoročne na Slovensku pripadá na prvý
decembrový deň Národný deň tiesňového volania 112. Tento rok išlo
o 5. ročník tejto výtvarnej súťaže, ktorú sa rezortu vnútra podarilo
implementovať do všetkých okresov Slovenska, vrátane toho nášho.
Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie
s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu
k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských, základných a
špeciálnych škôl. Cieľom súťaže je hravou formou priblížiť deťom a
žiakom tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym
číslom tiesňového volania 112.
Za Okresný úrad v Stropkove všetkých prítomných počas piatkového
dopoludnia privítal vedúci Odboru krízového riadenia Miroslav Fečko.
„Nesmierne nás teší, že sa aj tento rok spolu stretávame
práve dnes, 1.decembra, keď na národnej úrovni oslavujeme číslo
tiesňového volania 112. Dôvodom nášho stretnutia nie je len pripomenúť
si číslo integrovaného záchranného systému 112- tku, ale aj odmeniť
všetkých Vás, ktorí ste sa zapojili do našej súťaže,“

prihovoril sa v úvode. Práce boli aj tohto roku hodnotené v spolupráci so
Základnou umeleckou školou Františka Veselého v Stropkove.
Národné kolo tejto postupovej súťaže sa uskutoční pri príležitosti
Svetového dňa civilnej ochrany, na ktorom okres Stropkov budú reprezentovať
víťazi prvých miest.
Vyhodnotenie:
I. kategória: materské školy
1. miesto: Lea Glinská, MŠ A. Hlinku
2. miesto: Kristína Tirková, MŠ Matice slovenskej
3. miesto: Jakub Hanak, MŠ Matice slovenskej
II. kategória: základné školy 1.stupeň
1. miesto: Daniela Cinová, ZŠ Breznica
2. miesto: Júlia Dobranská, ZŠ Hrnčiarska
3. miesto: Kamila Korekáčová, ZŠ Hrnčiarska
III. kategória: základné školy 2.stupeň
1. miesto: Tamara Bujdošová, CZŠ sv. Petra a Pavla
2. miesto: Olívia Mydlová, CZŠ sv. Petra a Pavla
3. miesto: Simona Semančíková, CZŠ sv. Petra a Pavla
IV. kategória: špeciálne školy
1. miesto: Dušana Čonková, ZŠ Hrnčiarska
2. miesto: Jozef Olách, ZŠ Hrnčiarska
3. miesto: Katarína Čonková, ZŠ Hrnčiarska

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter