Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ocenili víťazov výstavy Betlehemy očami detí

Prednedávnom odovzdávali vo vestibule OŠK ocenenia žiakom, ktorí sa
zapojili do 6. ročníka medzinárodnej výstavy Betlehemy očami detí.

Do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Mesto Stropkov (OŠaK)
v spolupráci s OÚ Krosno, bolo prihlásených 43 prác detí zo
stropkovských základných škôl, ZUŠ F. Veselého, osemročného gymnázia,
ale aj detí z Poľska. Odborná porota v zložení Michal Bujdoš (predseda),
Miroslav Danko (člen) a Anežka Madzinová (člen) ocenila najmä originalitu,
výtvarné spracovanie, ale aj zlepšenú remeselnú kvalitu výtvarných
dielok. Napokon rozhodla o takomto umiestnení: I. kategória (od 7 do
13 rokov): 1. miesto
– Lukáš Vaško (12 rokov, ZUŠ F.
Veselého, Stropkov) a Dominik Kuczarski (9 rokov, Szkola podstawowa w
Ležanach), 2. miesto – Rebeka Jakubová (11 rokov, ZŠ
Mlynská, Stropkov), Klára Bičejová (12 rokov, ZŠ Konštantínova,
Stropkov), Tomasz Wdowiarz, (Szkola podstawowa w Rogach),
3. miesto – Lea Rostecká (9 rokov, ZŠ Konštantínova,
Stropkov), Patrícia Surmajová (ZŠ Konštantínova, Stropkov), Agata Skwara
(11 rokov, Szkola podstawowa we Widecku), Monika Paradysz (9 rokov, Szkola
podstawowa w Lezanach). II. kategória (od 14 do 16 rokov):
1. miesto
– Michaela Špaková (14 rokov, ZUŠ F. Veselého,
Stropkov), 2. miesto – Slavomíra Petraninová (ZUŠ F.
Veselého, Stropkov), 3. miesto – neudelené. III.
kategória (od 17 do 19 rokov): 1. miesto
– Lýdia Macková (17
rokov, ZUŠ F. Veselého, Stropkov), 2. miesto – Radka
Čonková (Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov),
3. miesto – neudelené. Cena poroty:
Júlia Swiatek (9 rokov, Szkola podstawowa w Ležanach). Najkrajšie betlehemy
stropkovských detí postúpili na medzinárodnú výstavu do poľskej Dukly,
kde získali veľmi pekné umiestnenia: Rebeka Jakubová (I.
kategória – 3. miesto), Lukáš Vaško (I. kategória –
2. miesto), Patrícia Surmajová (I. kategória –
3. miesto), Radka Čonková (III. kategória – 1. miesto),
Michaela Špaková (II. kategória – 2. miesto). Výstavy
sa ďalej zúčastnili Klára Bičejová, Lea Rostecká, Lýdia Macková a
Slavomíra Petraninová.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter