Ocenili víťazov súťaže Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov

<p>Minulý týždeň sa v priestoroch reštaurácie Delta uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka súťaže Hviezdoslavov výtvarný
a literárny Stropkov. V jeho úvode zaznela hymnická pieseň Aká si mi
krásna, po nej člen MO MS v Stropkove Lukáš Kaščák zarecitoval
Hviezdoslavovu Rozpravu o Stropkove.

<p>Predseda MO MS Ing. Slavomír Cichý v krátkom príhovore vyzdvihol úlohu
osobností v slovenských dejinách, ale aj význam umeleckej tvorby mladých
ľudí. Na záver svojho vystúpenia odovzdal v mene predsedu Matice slovenskej
Ing. Mariána Tkáča pánovi Valentínovi Hmurčíkovi, bývalému predsedovi
miestneho odboru, pri príležitosti jeho 80. narodenín za dlhoročnú a
obetavú činnosť v matičnom hnutí medailu Matice slovenskej. Slávnosť
spestrilo literárne pásmo žiakov ZŠ na Mlynskej ulici pod vedením členky
výboru MO MS Mgr. Anny Knežovej a vystúpenie folklórneho súboru
Stropkovčan. Potom prišlo na rad odovzdávanie cien úspešným autorom. Do
súťaže bolo prihlásených celkovo 59 výtvarných a 11 literárnych prác.
„Kým vo výtvarnej oblasti sme sa chceli zamerať hlavne na
stvárnenie Stropkova a okolia, literárne práce neboli tematicky obmedzené.
Z hľadiska žánrov prevládali najmä eseje a krátke
príbehy,“
uviedol Ing. Slavomír Cichý. Organizátori
odovzdali celkovo 23 cien. Výtvarné práce sa hodnotili v troch a literárne
dielka v dvoch kategóriách. Udelená bola aj Cena poroty a Cena predsedu MO
MS. V oblasti výtvarnej tvorby sa stali víťazmi Ingrid žihalová (I.
kategória), Alžbeta Bujdošová (II. kategória) a Jakub Vorobeľ (III.
kategória). Najlepšie literárne práce napísali Alžbeta Bujdošová
(kategória ZŠ) a Tomáš Fedorišin (kategória SŠ). Zaujímalo nás, ako sa
zrodila myšlienka usporadúvať súťaž Hviezdoslavov výtvarný a literárny
Stropkov. „Jednou z hlavných úloh Matice slovenskej je aj
ochrana a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Ústredie v Martine preto
každoročne zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na
realizáciu projektov tohto zamerania. Minulý rok takúto žiadosť podal aj
Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove. Cieľom podaného projektu bolo
vyzdvihnúť osobu Pavla Országha Hviezdoslava v súvislosti s našim mestom
a zároveň podporiť žiakov a študentov vo výtvarnej a literárnej tvorbe,
ktorej hlavnou témou je Stropkov. Myšlienka organizovať túto súťaž sa
zrodila pri príležitosti 90. výročia úmrtia Hviezdoslava. Chceli by sme,
aby sa táto prehliadka výtvarnej a literárnej tvorivosti stala
tradíciou,“
povedal S. Cichý a dodal: „Budeme
veľmi radi, keď sa do ďalších ročníkov zapojí čo najviac
autorov.“
Zároveň poďakoval všetkým členom výboru MO MS,
žiakom a mladým umelcom z folklórneho súboru Stropkovčan za umocnenie
dôstojného priebehu vyhodnotenia súťaže. Bodkou za podujatím bola pieseň
Kto za pravdu horí.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter