Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ocenili bezpríspevkových darcov krvi – Ján Dančišin s medailou za 100 odberov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-05.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />52 nových držiteľov
bronzovej, 30 nových držiteľov striebornej, 12 nových držiteľov zlatej a
1 držiteľ diamantovej Jánskeho plakety. Takýto je sumár z oceňovania
bezpríspevkových darcov krvi, ktoré sa v uplynulý piatok konalo vo
svidníckom Dome kultúry.</p>

<p>K týmto oceneným však pribudol ešte jeden – Ján Dančišin z Radomy
prevzal medailu MUDr. Kňazovického za 100 odberov. Toto ocenenie bolo pritom
udelené po prvýkrát v histórii Územného spolku SČK vo Svidníku.<br>
<strong><em>„Som veľmi rada, že vás môžem privítať na slávnostnom
oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi, na podujatí, ktoré je poctou
humanite. Predstaviteľom ľudskosti bol aj nebohý riaditeľ Územného spolku
SČK vo Svidníku Karol Kalinák, ktorý sa vo veľkej miere pričinil
o zviditeľnenie a rozvoj nášho územného spolku. Bol to veľký človek,
tak telom ako aj srdcom. Verím, že navždy ostane v našich spomienkach.
Budem sa snažiť pokračovať v jeho nedokončenej práci a šíriť tak
dobré meno územného spolku Svidník aj naďalej. K tomu mi pomáhate aj
vy – ctení darcovia krvi, pretože podpora bezpríspevkového darcovstva
krvi je jednou z priorít SČK. Preto mi dovoľte vyjadriť vám moju veľkú
vďaku za váš vysoko humánny čin, ktorým pomáhate neznámym ľuďom
zachrániť ich zdravie a život. Z celého srdca vám
ďakujem,“</em></strong> povedala vo svojom príhovore nová riaditeľka
Sekretariátu Územného spolku SČK vo Svidníku Adriana Mikušová.
Predsedníčka spolku Nataša Šepitková takisto pripomenula prácu Karola
Kalináka, ktorého pamiatku si všetci prítomní v kinosále Domu kultúry vo
Svidníku uctili minútou ticha. Na piatkovej slávnosti sa zúčastnili aj
primátori Svidníka a Giraltoviec Ján Holodňák a Ján Rubis, prednosta
Mestského úradu v Stropkove Ivan Kleban, zástupcovia Nemocnice arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku, riaditelia organizácií a stredných škôl nášho
regiónu, predstavitelia Poľského Červeného kríža, členovia Územnej rady
ÚzS SČK vo Svidníku, ako aj lektorky, mládež a dobrovoľníci.<br>
O kultúrny program sa postarali žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej
školy vo Svidníku<br>
<strong>-ps-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-darcovia-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>Ocenení darcovia z okresu Stropkov</h3>

<p><strong>Bronzová Jánskeho plaketa:</strong> Eduard Kočiš, Ľudmila
Vatehová, Zuzana Popovičová, Martin Kundrát, Matúš Lehocký, Alojz
Servanský, Tomáš Pavelko, Gabriel Tokarský, Albín Goč, Jaroslav
Petarčík, Anna Sičáková, Martin Hic, Ján Šotík (všetci zo Stropkova),
Marián Vatraľ (Potoky), Maroš Vorobeľ (Chotča), Ľubica Gonosová
(Breznica), Jaroslav Kurilla (Staškovce), Dáša Gajdošová (Duplín), Július
Bunda (Turany n/O.), Miroslav Chvaščák (Lomné), Štefan Michrina
(Krušinec).<br>
<strong>Strieborná Jánskeho plaketa:</strong> Jozef Bujdoš, Pavol Pavelko,
Peter Hubáč, Peter Kimák, Jozef Adamica, Zdeněk Hamřík, Jozef Luberda,
Milan Korady, Peter Stenčik (všetci zo Stropkova), Miroslav Boháč (Vyšná
Olšava), Peter Tokár (Šandal – Roveň), Radoslav Antol (Breznica), Ján
Vageľ (Staškovce).<br>
<strong>Zlatá Jánskeho plaketa:</strong> Beáta Kačmárová, Ján Halaj,
Jozef Očipka, Peter Čubirka (všetci zo Stropkova), Peter Božík (Brusnica),
Peter Sokol (Tisinec).</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter