Ocenili bezpríspevkových darcov krvi

<p>Slovenský Červený
kríž Územný spolok vo Svidníku v spolupráci s Mestom Stropkov
zorganizovali minulý štvrtok slávnostné oceňovanie bezpríspevkových
darcov krvi, na ktorom sa udeľovali zlaté, strieborné a bronzové plakety
prof. MUDr. Jana Janského. Okrem samotných ocenených sa podujatia
zúčastnili primátori Stropkova, Svidníka a Giraltoviec, predstavitelia
verejnej správy, riaditeľ nemocnice vo Svidníku Ing. Peter Petruš, primárka
Hematologicko-transfúzneho oddelenia MUDr. Erika Hnatová, riaditeľka RÚVZ
Svidník Mgr. Helena Hrebeňáková, ale aj delegácia vzácnych hostí
z poľského Červeného kríža. Oficiálnu časť otvorila predsedníčka
ÚzS SČK Svidník Nataša Šepitková.

<p>„Vážené darkyne, darcovia, vzácni priatelia! Súčasná
doba prináša so sebou mnohé vymoženosti, ale aj nečakané, neraz nové a
neznáme ohrozenia. Ľudstvo od pradávna spájalo krv so životom a jej
záchrane pripisovalo takmer zázračné účinky. Tak, ako kedysi dokázal
zakladateľ Červeného kríža Henry Dunant zmobilizovať verejnú mienku a
nájsť ľudí ochotných pomáhať raneným a umierajúcim na bojisku, tak isto
by sa aj teraz postavil každému veľkému zlu, ktoré vyvoláva vo svete
hromadné zabíjanie. K besneniu medzinárodného terorizmu pribúda čoraz
častejšie besnenie požiarov, nehovoriac už o hladomoroch a rozmáhajúcej
sa pandémii AIDS. Pýtam sa – sme pripravení čeliť týmto hrozbám? Sú
to veľké úlohy na celý život a možno viac životov pre každého, komu sú
blízke princípy Červeného kríža, pre každého, pre koho je ľudskosť na
prvom mieste, kto chce ostať verný odkazu Henryho Dunanta.“

V jej príhovore odznela aj informácia, že ÚzS SČK ocenil doposiaľ
plaketami prof. MUDr. Jana Janského celkom 1 958 dobrovoľných darcov krvi,
z toho 1 268 bronzovými, 528 striebornými, 157 zlatými a piatich
diamantovými. Na štvrtkovom oceňovaní k nim pribudlo 30 držiteľov
bronzovej, 21 držiteľov striebornej a 10 držiteľov zlatej Janského
plakety. „Dovoľte mi môj príhovor ukončiť citátom: Nikto na
svete nikdy nespočíta slzy, ktoré ľudstvo vyplakalo nad svojimi mŕtvymi.
Plačeme aj keď vieme, že to nepomáha, veď taký je zákon života. Slzy
uľavujú bolesť, hoci sa mnohí za ne hanbia. Je však jedna slza, za ktorú
sa nik nečervená, tá slza má karmínovú farbu života, je to slza
najdrahšej tekutiny – ľudská krv,“
povedala v závere.
Atmosféru podujatia umocnili vystúpenia talentovaných stropkovských umelcov,
o príhovor požiadali aj poľskí hostia a primátor hostiteľského mesta
Peter Obrimčák, ktorý osobne zablahoželal aj zlatým darcom pochádzajúcich
zo Stropkova a odovzdal im kyticu a finančný dar. Podobné gesto smerom k
„svojim“ darcom urobili aj primátori Svidníka a Giraltoviec. Bodkou za
podujatím bola slávnostná večera.

Zoznam ocenených

Bronzová plaketa: Martin Sabol (Slovenská Kajňa),
Katarína Padová (Stropkov), Tibor Gmitter (Svidník), Bc. Jozef Ragan
(Svidník), Viktor Varchola (Svidník), Ing. Marek Iľkanin (Šarišský
Štiavnik), Juliana Kidalová (Mlynárovce), Ing. Viliam Polaček (Okrúhle),
Branislav Onduško (Chotča), Bc. Antónia Čajková (Giraltovce), Mgr. Róbert
Franko (Svidník), Renáta Ličková (Stropkov), Bc. Lukáš Sivák (Lomné),
Lukáš Zelizňák (Vyšná Jedľová), Radoslav Šafranko (Chotča), Ing.
Ladislav Mackanič (Svidník), Ľubomír Grešlík (Nižný Komárnik), Maroš
Hačník (Bukovce), Ing. Stanislav Čabala (Stropkov), Ján Palij (Radoma),
Nikola Čorbová (Stropkov), Patrik Halaj (Stropkov), Simona Radomská
(Radoma – Hradisko), Róbert Čemeruga (Svidník), Peter Vorobeľ (Stropkov),
Peter Kotrčka (Breznica), Vladimír Maďoran (Giraltovce), Bc. Róbert Hajduk
(Kružlová), Patrik Bokšanský (Stropkov).
Strieborná plaketa: Maroš žumár (Kružlová), Mgr. Martin
Štefanco (Svidník), Peter Pira (Svidník), Peter Bochnovič (Svidník), Milan
Šmajda (Svidník), Marek Vrabeľ (Breznica), Peter Volčko (Stropkov), Gabriel
Hoško (Svidník), Slavomír Petra (Svidník), Ing. Martina Molnárová
(Svidník), Ing. Paula Čurová (Stropkov), Marcel Braslavský (Svidník),
Stanislav Bokšanský (Svidník), Dávid Hubáč (Stropkov), Martin Smolko
(Svidník), Mgr. Štefan Čobirka (Svidník), Ján Fecenko (Svidník), Mgr.
Slavomír Tarasovič (Stropkov), Valér Fedák (Svidník), Ing. Peter Gula
(Svidník), PhDr. Mária Drabbová (Giraltovce).
Zlatá plaketa: Jitka Ščerbová (Ladomírová), Magdaléna
Hribová (Kružlová), MUDr. Eva Kucerová (Svidník), Ján Micenko (Svidník),
Mgr. Marián Lachata (Svidník), Miloš Grega (Svidník), Ľudovít Korekáč
(Stropkov), Peter Bajcura (Stropkov), Jozef Grigel (Stropkov), Peter Kydala
(Mlynárovce).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter