Ocenených bude sedem osobností a dva kolektívy

<p>Stropkovskí poslanci schválili minulý týždeň menoslov osobností a
kolektívov, ktoré budú ocenené na najbližšom slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Mesto Stropkov oceňuje občanov – jednotlivcov,
kolektívy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta od roku 2007.

<p>Odbor školstva a kultúry MsÚ v spolupráci s Komisiou pre vzdelanie,
kultúru, šport a mládež pri MsZ a po prerokovaní v mestskej rade
predložil na schválenie zoznam osobností na udelenie čestného občianstva,
ceny mesta a ďakovného listu.
Najvýznamnejšie ocenenie, čestné občianstvo, si za šírenie dobrého mena
nášho mesta doma i v zahraničí v oblasti výtvarného umenia prevezme
akademický maliar Peter Kocák. Čestným občanom mesta sa za šírenie
dobrého mena Stropkova doma i v zahraničí a šírenie kresťanskej kultúry
stane aj Štefan Vasilík CSsR.
Cena mesta bude udelená trojici osobností MUDr. Ján Čupa, in memoriam (za
zásluhy o rozvoj zdravotníctva), Mgr. Marko Špilár (za úspešnú
pedagogickú činnosť a za rozvoj a propagáciu športu) a Ing. Jozef Kalafa,
in memoriam (za rozvoj odborného školstva).
Ďakovný list primátora si prevezmú dva kolektívy – Klub slovenských
turistov Slávia Stropkov (za dlhoročnú propagáciu turistiky) a MŠK Tesla
Stropkov (za vzornú reprezentáciu nášho mesta a pri príležitosti
90. výročia vzniku športového klubu) a dve osobnosti: Tibor Vasilko (za
úspešnú a záslužnú činnosť pri skultúrnení občianskych obradov) a
Ľudmila Jakubčová (za úspešnú pedagogickú činnosť a aktívnu prácu pri
vedení speváckych zborov).
Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva spojené s udelením ocenení sa
uskutoční v januári budúceho roka.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter