Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ocenených bude sedem osobností a dva kolektívy

<p>Stropkovskí poslanci schválili minulý týždeň menoslov osobností a
kolektívov, ktoré budú ocenené na najbližšom slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Mesto Stropkov oceňuje občanov – jednotlivcov,
kolektívy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta od roku 2007.

<p>Odbor školstva a kultúry MsÚ v spolupráci s Komisiou pre vzdelanie,
kultúru, šport a mládež pri MsZ a po prerokovaní v mestskej rade
predložil na schválenie zoznam osobností na udelenie čestného občianstva,
ceny mesta a ďakovného listu.
Najvýznamnejšie ocenenie, čestné občianstvo, si za šírenie dobrého mena
nášho mesta doma i v zahraničí v oblasti výtvarného umenia prevezme
akademický maliar Peter Kocák. Čestným občanom mesta sa za šírenie
dobrého mena Stropkova doma i v zahraničí a šírenie kresťanskej kultúry
stane aj Štefan Vasilík CSsR.
Cena mesta bude udelená trojici osobností MUDr. Ján Čupa, in memoriam (za
zásluhy o rozvoj zdravotníctva), Mgr. Marko Špilár (za úspešnú
pedagogickú činnosť a za rozvoj a propagáciu športu) a Ing. Jozef Kalafa,
in memoriam (za rozvoj odborného školstva).
Ďakovný list primátora si prevezmú dva kolektívy – Klub slovenských
turistov Slávia Stropkov (za dlhoročnú propagáciu turistiky) a MŠK Tesla
Stropkov (za vzornú reprezentáciu nášho mesta a pri príležitosti
90. výročia vzniku športového klubu) a dve osobnosti: Tibor Vasilko (za
úspešnú a záslužnú činnosť pri skultúrnení občianskych obradov) a
Ľudmila Jakubčová (za úspešnú pedagogickú činnosť a aktívnu prácu pri
vedení speváckych zborov).
Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva spojené s udelením ocenení sa
uskutoční v januári budúceho roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter