Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ocenenie z rúk ministerky kultúry pre našu rodáčku, dlhoročnú knihovníčku Ľ. Antošovú

Ľ. Antošová: „Bol
to príjemný šok, zaslúžila som si to?“

Marec mesiac knihy bol zavŕšený slávnostným oceňovaním slovenských
knihovníčok, ktoré zasvätili svoj profesijný život knihovníctvu. Listinu
nominovaných knihovníčok pomohla pripraviť Únia žien Slovenska (ÚŽS).
Ocenené knihovníčky, medzi ktoré sa radi aj naša rodáčka Ľudmila
Antošová, si prevzali z rúk ministerky Ľubice Laššákovej ďakovný list
za celoživotnú prácu v oblasti knihovníctva a ich kultúrno-spoločenský
prínos, propagáciu literárnej tvorby, zvýrazňovanie regionálnej kultúry,
či zvyšovanie informačnej a čitateľskej gramotnosti.

„Po spoločnej dohode v OO ÚŽS Stropkov predsedníčka T.
Lipinská navrhla na toto ocenenie mňa. V knižnici som pracovala takmer
40 rokov, teraz som v dôchodkovom veku. Bola som za svoju prácu ocenená
samotnou ministerkou kultúry Ľ. Laššákovou, čo si hlboko a nesmierne
vážim. Neprestala som spolupracovať s ÚŽS, som vo výbore základnej
i okresnej organizácie. Možno aj z tohto dôvodu som si zaslúžila, že si
ma naša ÚŽS vybrala a bola som ocenená,“
reagovala Ľ.
Antošová na nomináciu i samotné ocenenie, ktoré dostala za profesionálnu
dlhoročnú a svedomitú prácu v knihovníctve a za spoluprácu s ÚŽS.
„Pracovala som v knižnici dlhé roky, prežila som s knižnicou
všetky jej zmeny. Začínala som ešte v ľudovej knižnici. Koncom 90. rokov
sme sa sťahovali do novej knižnice a v rámci starých priestorov sa nám
dostalo veľkého vyznamenania. Dostali sme celoštátne ocenenie „Budujeme
vzornú ľudovú knižnicu“, čo bolo veľmi významné. Napriek tomu, že sme
mali nie veľmi pekné prostredie, boli sme za našu bohatú činnosť ocenení.
Vyznamenanie sme si prebrali v Olomouci,“
zaspomínala a
dodala, že úzko spolupracovala so všetkými organizáciami v meste –
s Maticou slovenskou, s Úniou nevidiacich, s Domovom sociálnych služieb,
s DDBM a so všetkými školami v celom okrese. „Usporadúvali
sme rôzne súťaže ako Kráľ čitateľov, zameraný na históriu mesta a
okolia, podujatie Aprílový dáždnik, ktoré bolo zamerané na handicapované
deti, súťaž v písaní poézie detí a mládeže, pozývala som
spisovateľov a slávnych ľudí, ktorí navštívili našu
knižnicu,“
dodala.
Napriek tomu, že ako mladá snívala o kariére módnej návrhárky a dokonca
mala aj podanú prihlášku, po skončení štúdia na Strednej
všeobecno-vzdelávacej škole a po ukončení vyššieho nadstavbového
knihovníckeho štúdia v Košiciach nastúpila do knižnice, v ktorej ostala
pracovať takmer 40 rokov. „Táto práca mi dala naozaj veľa.
Milovala som tú prácu, hoci najsamprv som chcela byť módnou návrhárkou,
nie knihovníčkou. Je to veľmi nádherná práca, pretože je taká
rôznorodá, pracujete so všetkými organizáciami, s ľuďmi všetkých
vekových kategórií a všetkých zamestnaní, dokonca s materskými školami.
Bola teda veľmi pestrá práca, ktorá sa nedelila na jednotlivé úseky,
takže každý musel vedieť robiť všetko,“
zaspomínala na
svoju mladosť táto sympatická a usmiata žienka.
Koncom osemdesiatych rokov sa stala vedúcou knižnice a túto funkciu
vykonávala až do roku 2011, kedy odišla do dôchodku. „Prežila
som v knižnici všetko. Je to práca, ktorá človeka posilňuje a motivuje.
Počet akcií, na ktoré som sa musela pripraviť, robila som scenáre, bolo to
veľmi milé a veľmi rada na to spomínam. Naozaj som ÚŽS vďačná za ich
nomináciu. Nikdy sa mi ani len neprisnilo, že moja mravčia práca bude takto
ocenená, hoci som príležitostne dostávala ďakovné listy aj od vedenia
mesta a iných,“
dodala.
Svoje rozhodnutie ostať v Stropkove a pracovať v knižnici urobila pre svoju
maminu, ktorá si nevedela predstaviť, že by od nej odišla do Trenčína. Ľ.
Antošová tiež zaspomínala na bývalú knihovníčku p. Korbovú.
„Bola veľmi profesionálna a zapálená pre túto prácu a veru
naštuchla aj mňa. Bola unavená a ja ešte mladá. Dávala mi pokyny a začali
sme spolupracovať. Je to teda taká práca, ktorá vzdeláva a učí deti
zábavnou formou, nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu pedagógov
v škole,“
myslí si.
Dodala ešte, že podujatia, ktoré v knižnici organizovali boli naozaj
rôznorodé – od zdravotných podujatí s lekármi, cez poéziu, históriu,
dokonca módne tvorenie, spolupracovala aj so skautami, s múzeom Andyho
Warhola v Medzilaborciach sa podarilo zorganizovať výstavy.
„Pracovali sme aj s Rómami. Venovali sme im popoludnia
v knižnici a zamerali sme sa na zábavné, súťažné veci. Je milé, že ma
dodnes niektorí zdravia na ulici. Človek spozná veľa ľudí, ktorí si ho
vážia,“
uzatvára Ľ. Antošová, ktorá si toto ocenenie
určite zaslúžila.
„Teší ma, že vo svojich radoch máme takúto úžasnú a veľmi
skromnú ženu. Jednoducho sme sa rozhodli nominovať Ľ. Antošovú, aj napriek
tomu, že už dnes nie je činná. Veľmi sa teším, že sa to podarilo.
Podujatie sa konalo vo Dvorane a bolo to veľmi krásne,“

reagovala predsedníčka OO ÚŽS T. Lipinská.
OO ÚŽS zasahuje do všetkých oblastí života okresu, prostredníctvom práce
v základných organizáciách, ktorých je momentálne 14. Veľmi tradičným
podujatím OO ÚŽS Stropkov je Výstava veľkonočných kraslíc, ktorá sa
konala uplynulý víkend v Nižnej Olšave.
Veľmi aktívnymi sú základné organizácie v Oľšavke, či Brezničke a
mnohé iné. Po Veľkej noci čaká úniu Deň matiek a budú hľadať a
nominovať ženu roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter