Obyvatelia bytoviek znižujú spotrebu tepla i vody

<h3>V Bytovom družstve väčšinou s preplatkami

Do konca mája mali správcovia bytov doručiť ich majiteľom a nájomníkom
ročné vyúčtovania za služby spojené s bývaním za uplynulý rok. Bytové
družstvo si povinnosť splnilo už 11. mája, kedy boli vyúčtovania
doručované. 28. a 29. mája zasielali jednotlivým nájomníkom preplatky
z vyúčtovania bankovými prevodmi. Celkovo na preplatkoch vyplatili
117 135,64 eur.

<p>„Maximálne päť percent zo všetkých vyúčtovaní bolo
v mínuse, teda na bytoch vznikli nedoplatky. Ľudia sa v posledných rokoch
naučili šetriť a táto skutočnosť sa odráža aj na celkovej sume
preplatkov. Oproti predchádzajúcemu roku o čosi klesli, pretože ceny
energií medziročne stúpli. Vzhľadom na to, že minulý rok bol relatívne
teplý, najväčšie úspory boli na spotrebe tepla. Uvidíme ako to bude
v tomto roku, keďže druhá polovica januára a február boli extrémne
chladné,“
priblížila predsedníčka Bytového družstva Anna
Gocová. Kvôli výške preplatkov neplánujú v najbližšom období
upravovať platobné výmery pre jednotlivé byty. A. Gocová to odôvodňuje
tým, že v súčasnosti sa neočakáva výrazný cenový pohyb energií.
„V štruktúre nedoplatkov má najvýraznejší podiel vyššia
spotreba vody. Vo všeobecnosti je však badateľné, že za posledné roky
dodávame menej tepla i vody. Pri teple zaznamenali najväčšie úspory
v bytoch s inštalovanými pomerovými meračmi. Tam už ľudia dôslednejšie
hospodária s teplom,“
uviedla A. Gocová. Stropkovské bytové
družstvo spravuje 795 bytov v meste a 8 bytov v Breznici a Bukovciach.
368 bytov je zásobovaných teplom z energobloku, 380 bytov využíva malé
lokálne kotolne a individuálne kúrenie má 55 bytov.
Byhos trápia vysoké nedoplatky a neplatiči
Mestská eseročka Byhos je aj vzhľadom na štruktúru spravovaných bytov
v inej situácii. Sumu preplatkov za uplynulý rok vyčíslili na zhruba
54 tis. eur a platby už zaslali majiteľom a nájomníkom bytov
prostredníctvom inkasných príkazov. V porovnateľnej výške je však aj
celková suma nedoplatkov a s ich úhradami sa dlžníci neponáhľajú. Pritom
ku koncu minulého roka evidovali nezaplatené nedoplatky takmer 29 tis. eur.
„Ak to zhrnieme celkovo, tak suma preplatkov a nedoplatkov za
uplynulý rok nám vyjde zhruba na rovnako. Problém je však v tom, že my si
splníme zákonnú povinnosť, že do 15. júna vyrovnáme preplatky,
s úhradami nedoplatkov máme problém a tie peniaze potom chýbajú. Pri
dnešnej legislatíve je vymáhanie veľmi zdĺhavé. Budeme teda písať
upomienky, výzvy, potom podania na súd… Sú to nekonečné ťahanice,
pričom máme prípady trvajúce vyše 12 rokov,“
uviedol
konateľ Byhosu Dušan Prusák. Podobne ako v prípade Bytového družstva aj
tu do značnej miery ovplyvňovalo konečnú sumu na vyúčtovaní množstvo
spotrebovanej vody. Hlavne v bytoch s pomerovými meračmi sa dalo ušetriť
aj na teple.
Značne komplikovaná je situácia Byhosu v súvislosti so zabezpečovaním
služieb spojených s bývaním pre väčšinu zo 64 rómskych bytov na
uliciach Mlynská a Orgovánová. „Výška nájmu nekopíruje ani
ekonomické náklady na správu a mnohí neplatia ani to. Dokonca sa tam vžil
výraz, že byty postavené v roku 2005 sú už vraj „vybývané“.
Problémov v tejto lokalite je viac než dosť a Byhos to ekonomicky veľmi
zaťažuje,“
doplnil D. Prusák.
Spoločnosť Byhos zabezpečuje služby spojené s užívaním bytov pre
662 bytov, 175 z nich je v majetku mesta, zvyšok tvoria byty
20 spoločenstiev vlastníkov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter