Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obvodné kolo 21. ročníka súťaže Šaliansky Maťko

<p>V predpoludňajších hodinách dňa 31. januára 2014 sa v komornom
prostredí čitárne Mestskej knižnice v Stropkove uskutočnilo obvodné kolo
21. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Akciu
zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove v spolupráci
s Odborom školstva a kultúry mesta Stropkov.</p>

<p>Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich detí vo všetkých troch
kategóriách zo základných škôl na ulici Mlynskej a Konštantínovej, ako
aj zo základných škôl v Havaji a v Kolbovciach. Trojčlenná porota
v zložení Mgr. Eva Flešárová, Ľudmila Antošová a Mgr. Iveta Bujdošová
rozhodla o tomto končenom umiestnení: v kategórii 1 (žiaci 2. a
3. ročníka) sa na I. mieste umiestnila Terézia Mitrušková zo ZŠ Mlynská,
na II. mieste Natália Križanovská, tiež zo ZŠ Mlynská a III. miesto
získala Zuzana Vasilenková zo ZŠ s MŠ Havaj. V kategórii 2 (žiaci 4. a
5. ročníka) sa na I. mieste umiestnila Eva Baníková (ZŠ Mlynská), na II.
mieste Martina Kopčaková (ZŠ Konštantínova) a na III. mieste Radka
Hašková (ZŠ s MŠ Havaj). V kategórii III (žiaci 6. a 7. ročníka)
prvé miesto získala Anna Zelinková zo ZŠ s MŠ Havaj. Všetkým úspešným
recitátorom blahoželáme. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých
miestach budú bojovať na krajskom kole Šalianskeho Maťka, ktoré sa
uskutoční dňa 21. februára 2014 v Prešove. Držíme palce!<br>
<strong>Ing. Slavomír Cichý, predseda MO Matice slovenskej
v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/07-matko-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/07-matko-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter