Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obvodné kolo 20. ročníka Šalianskeho Maťka

<p>Keď som minulý
štvrtok popoludní sedel v čitárni knižnice a počúval zápalistý prednes
detí, zmocnil sa ma zvláštny pocit. Miestnosťou sa niesli príbehy
o Pribinovi, Koceľovi, Svätoplukovi, ale aj o zakliatej krčme, závistlivej
dievke, čarovnom strome…

<p>Poslucháč si ľahko predstavil hrad, dedinu, les, dávne prostredie so
svojou vôňou a atmosférou pripomínajúcou roky detstva, keď sa čítali
staré dobré knižky. Akosi mimovoľne a s úľavou som pocítil, že nikomu
nechýbali strhujúce dobrodružstvá súčasných umelo vytvorených hrdinov
digitálnej doby. Sám sebe som si kládol otázky, kde títo žiaci našli
chuť a vôľu, aby sa za pomoci svojich učiteliek naučili tak krásne a od
srdca recitovať texty povestí od slovenských autorov? Tieto myšlienky mi
blúdili mysľou, keď som ako člen poroty spolu s jej predsedníčkou Mgr.
Evou Flešárovou a Milkou Antošovou počúval prednesy žiakov našich škôl
na obvodnom kole jubilejného 20. ročníka súťaže Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského, ktoré v spolupráci so ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova a
Mestskou knižnicou vo štvrtok 7. februára 2013 zorganizoval Miestny odbor
Matice slovenskej v Stropkove. A výsledky? V I. kategórii zvíťazila Ema
Baníková s prednesom povesti od Blažeka Beláka Vlasatý Strom. Druhé a
tretie miesto v tejto kategórii nebolo udelené. V II. kategórii 1. miesto
získala Nora Rybčáková s Povesťou o zakliatej krčme (Mária
Ďuríčková). Obaja víťazi postúpili na krajské kolo. Porota udelila aj
dve druhé miesta Jánovi Homoľovi a Patrícii Knišovej, a dve tretie miesta
Tatiane Jurkovej a Diane Viktórii Cimbovej. Cenu Miestneho odboru Matice
slovenskej dostala Ingrid Veselovská a cenu Mestskej Knižnice Katarína
Gregová a Nikola Mražíková.
V stredu 13. februára 2013 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, na ktorom sa zúčastnila víťazka
obvodného kola Ema Baníková a namiesto Nory Rybčákovej, ktorá sa pre
chorobu súťaže nemohla zúčastniť, do Prešova pocestoval Ján Homoľa. Ema
Baníková (ZŠ Mlynská, 3. ročník, tr. uč. Mgr. M. Gabaľová) sa na
krajskom kole umiestnila na veľmi peknom 2. mieste. Blahoželáme!
Rád by som touto cestou vyjadril poďakovanie za pomoc pri uskutočnení
obvodného kola súťaže aj Mgr. Anne Knežovej a Oľge Barburskej, vedúcej
Mestskej knižnice v Stropkove za vytvorenie príjemnej atmosféry celého
podujatia.
Ing. Slavomír Cichý, predseda MO Matice slovenskej
v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter