Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obvodná volebná komisia konštatovala bezproblémový priebeh volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa v okrese Stropkov zaobišli bez
akýchkoľvek rušivých vplyvov.

„Počas dnešného dňa nám nebolo hlásené žiadne
narúšanie moratória ani priebehu samotných volieb. Žiadne nedostatky ani
porušovanie sme nezistili ani počas kontrolných výjazdov do jednotlivých
volebných okrskov,“
skonštatoval po zatvorení volebných
miestností predseda OVK Jozef Šimko st.
Okrsková komisia mohla mať najviac desať členov. V jednotlivých okrskoch
sa počet členov týchto komisií pohyboval medzi číslom 7 až 9. Ako
slabinu v týchto župných voľbách predseda obvodnej komisie vidí menší
záujem byť členom obvodnej komisie v rámci nášho okresu.
„Politické strany alebo jednotliví kandidáti, ktorí mohli
nominovať členov do obvodnej komisie túto možnosť nedodržali a fungovali
sme na minimálnom počte päť členov. Vnímam to ako hendikep, pretože som
počas volebného dňa vždy cítil povinnosť navštíviť čím viac
volebných okrskov a zoznámiť sa so situáciou priamo
v teréne,“
vyjadril J. Šimko st.
V okrese Stropkov sa volilo v 52 okrskoch, 10 okrskov v rámci mesta
Stropkov a mestských častí Bokša a Sitník a 42 v obciach.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter