Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Obnovujúce valné zhromaždenie MO Matice slovenskej

obrazekV popoludňajších
hodinách sa dňa 14. februára 2010 v reprezentačných priestoroch
historickej budovy stropkovského renesančného kaštieľa uskutočnilo
obnovujúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
v Stropkove. Jeho hlavnou úlohou bolo po dvojročnom útlme činnosti zvoliť
nový výbor MO MS, spresniť a aktualizovať evidenciu členov a schváliť
hlavné body práce na nasledujúce tri roky.

Po úvodnej piesni Aká si mi krásna v podaní spevokolu Karmel, pod
vedením Ing. Andreja Náboženého, a pôsobivom Proglase v staroslovienčine
i súčasnom jazyku v interpretácii PhDr. Márie Kotorovej, čím si
prítomní pripomenuli výročie úmrtia sv. Konštantína-Cyrila, členka
prípravného výboru Mgr. Eva Flešárová na úvod privítala hostí: poslanca
NR SR a Prešovského VÚC, primátora mesta Stropkov MUDr. Petra Obrimčáka,
pod záštitou ktorého bolo podujatie organizované, správcu Matice slovenskej
Mgr. Jána Eštoka, predsedu Krajskej rady MS a predsedu MO MS v Prešove PhDr.
Ladislava Matiska, riaditeľku Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad
Topľou a dlhoročnú spolupracovníčku s MO MS PhDr. Máriu Kotorovú,
externého člena Výtvarného klubu Miroslava Potomu a zástupcov
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej obce.
Potom so svojim príspevkom vystúpil člen prípravného výboru Ing. Slavomír
Cichý. Zrekapituloval históriu Miestneho odboru Matice slovenskej od jeho
vzniku v roku 1938, cez obnovenie matičnej činnnosti v apríli 1968 až po
jej aktivity po roku 1989. Svoje slová ukončil vyjadrením nutnosti
zintenzívniť činnosť matičiarov ako protipól narastajúcej globalizácie a
postupného odcudzovania sa súčasnej mládeže.
Po ňom vystúpil primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák.
Nasledovala voľba návrhovej a volebnej komisie, po ktorej vystúpil so svojim
slovom správca Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok. Okrem iného vyzdvihol aj
prácu jedného zo zakladateľov terajšieho MO MS a ostatného predsedu MO MS
zosnulého Jána Cichého. Pri tejto príležitosti správca MS odovzdal
manželke Jána Cichého Ďakovný list Matice slovenskej in memoriam.
Zosnulého Jána Cichého si prítomní uctili minútou ticha.
Po diskusii prítomní priamou voľbou zvolili nový výbor MO MS v Stropkove.
Vo výbore budú pracovať: Ľudmila Antošová, vedúca Mestskej knižnice,
Patrik Balko, podnikateľ, Ing. Slavomír Cichý, pedagóg, Mgr. Eva
Flešárová, pedagóg, Jaromír Hybeľ, technik, Mgr. Anna Knežová, pedagóg
a Mgr. Zuzana Olčaková, pedagóg. Náhradníkom sa stal Michal Bujdoš,
výtvarník. Kontrolnú činnosť bude vykonávať Anna Vatehová,
administratívna pracovníčka. Prítomní potom zvolili aj predsedu MO MS
v Stropkove, ktorým sa stal Ing. Slavomír Cichý. Po jeho zvolení nový
predseda oboznámil prítomných s plánom práce na obdobie 2010 –
2013. Ďalším bodom rokovania bolo schválenie členského príspevku. Na
záver predseda návrhovej komisie Patrik Balko prečítal návrh uznesenia
valného zhromaždenia, ktoré prítomní schválili.
Valné zhromaždenie prišli spestriť svojim kultúrnym programom aj členovia
folklórneho súboru Stropkovčan pod vedením Mgr. Anny Knežovej.
Rokovanie ukončili stropkovskí matičiari spevom hymnickej piesne Kto za
pravdu horí. Po nej primátor mesta MUDr. Obrimčák pozval matičiarov na
slávnostnú recepciu.
výbor MO MS
Foto: Michal Bujdoš

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter