Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obleč si rúcho dôstojné – sprievodné podujatie k výstave

Od polovice júla je v stropkovskom kaštieli inštalovaná výstava Obleč
si rúcho dôstojné, ktorá predstavuje liturgický odev západného a
východného obradu Katolíckej cirkvi. Túto netradičnú výstavu už zhliadli
návštevníci z rôznych kútov Slovenska aj spoza jeho hraníc. Necelý
mesiac pred ukončením výstavy by sme ju radi bližšie predstavili najmä
Stropkovčanom prostredníctvom sprievodného podujatia – prednášky, na
ktorej budeme hovoriť o špecifikách liturgického odevu v oboch obradoch
Katolíckej cirkvi, o histórii a vývoji, o farebnosti a symbolike.

Odev je vo všeobecnosti vizuálne veľmi dôležitý, nenadarmo sa hovorí:
šaty robia človeka. Liturgické rúcho nesie navyše silný symbolický odkaz,
všetky jeho prvky majú svoj význam a svoje miesto vo vzťahu k liturgii.
Zároveň chtiac-nechtiac aj liturgický odev odráža istú dobovú módu, už
či v použitej látke, výšivke či inej ornamentike. O tomto všetkom
budeme mať šancu dozvedieť sa na prednáške v stropkovskom Kaštieli.
Pozvanie na podujatie prijal Mons. prof. ThDr. Gabriel Ragan PhD. z Teologickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, emeritný dekan Mgr. Ján Švec
Bilý, bývalý správca farnosti Stropkov, ThDr. Vojtech Boháč ml., PhD.
administrátor maďarských veriacich vo farnosti Košice – Staré Mesto a
Mgr. Jozef Troja C.Ss.R. z Kláštora otcov redemptoristov v Stropkove.
Na výstave je možné uvidieť liturgické rúcha z Ražňan, Holčíkoviec,
Matiašky, Miňoviec, Banského a samozrejme zo Stropkova. Najcennejšími
exponátmi sú bezpochyby výpožičky z Gréckokatolíckeho arcibiskupského
úradu v Prešove: čierna mitra bl. o. biskupa Petra Pavla Gojdiča, tkaný
biskupský omofor bl. o. pomocného biskupa Vasiľa Hopka a zlaté liturgické
rúcho gréckeho typu Dr. Mikuláša Russnáka, generálneho vikára (1918 –
1927).
Zaujímavé je, že počas výstavy sa informácie o našom záujme
o liturgické rúcha nesie ďalej a kultúrni ľudia nám začínajú
prinášať vyradené liturgické odevy, z ktorých mnohé už nesú punc
historicity. Nedávno sme darom získali štyri predkoncilové ornáty –
kazuly a tri pluviály z Rímskokatolíckej farnosti v Strážskom.
Rozrastanie zbierky liturgických rúch v geografickom zmysle i pokiaľ ide
o počet a kvalitu, nás samozrejme teší. Rovnako nás poteší záujem
verejnosti o prednášku – sprievodné podujatie k výstave, ktoré sa
uskutoční 23. augusta 2019 o 19.00 hod.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter