Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obeťami obchodovania s ľuďmi sú tiež Slováci

Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnosnejších trestných činov na
celom svete. Deje sa aj na Slovensku a obeťami obchodovania s ľuďmi sú
tiež Slováci. Na to, aby aj polícia SR dokázala efektívne bojovať proti
tomuto trestnému činu, na Strednej odbornej škole PZ Bratislava sa odborne
vyškolí 300 policajtov.

„Ide o skrytú trestnú činnosť, pri ktorej je z mnohých
dôvodov náročné identifikovať jej obete. V tejto súvislosti je veľmi
dôležitá práve práca polície. Všeobecne je obchodovanie s ľuďmi
závažným trestným činom, ktorý na svojich obetiach necháva dlhodobé
následky a preto je potrebné, aby sa mu venovala náležitá
pozornosť,“
podčiarkuje ministerka vnútra SR Denisa
Saková.
Obchodovanie s ľuďmi má niekoľko fáz. Prebieha ako verbovanie, preprava,
odovzdávanie, prechovávanie alebo prevzatie osôb pod hrozbou násilia,
zneužitie právomoci alebo zraniteľného postavenia s cieľom ich
vykorisťovania. V našich podmienkach vykorisťovanie najčastejšie zahŕňa
nútenú prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú
prácu alebo služby vrátane núteného žobrania a núteného sobáša.
„Typickým príkladom je situácia, v ktorej príbuzní súhlasia
s predajom dievčaťa, občas aj maloletého, za účelom jej núteného
sobáša za sumu v stovkách až tisíckach eur,“
vysvetľuje
Tibor Kovács zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava.
„Trendy týkajúce sa náborov, resp. spôsobov ako získať
obeť, ale aj ďalších procesov v rámci trestného činu obchodovania
s ľuďmi, ako aj spôsob vykorisťovania podliehajú neustálym zmenám. Je
preto potrebné, aby sa im prispôsobili aj metódy vzdelávania. Nezriedka sa
tiež stáva, že pod prísľubom dobre platenej práce vylákajú obchodníci
svoje obete do zahraničia, kde sa kvôli neznalosti miestnych pomerov, jazyka a
pod vplyvom vyhrážok či až fyzického násilia, stávajú obeťami
obchodovania s ľuďmi a musia otročiť alebo žobrať. A z takejto
situácie sa ťažko dostávajú sami,“
objasňuje Tibor
Kovács.
Za účelom zvýšenia kvalifikačnej úrovne príslušníkov Policajného
zboru, s cieľom zlepšenia a zefektívnenia prevencie a identifikácie
obchodovania s ľuďmi Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
úspešne implementuje vzdelávací projekt pre 300 policajtov, na ktorý
získala finančnú podporu z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Európskej
únie.
Ministerstvo vnútra SR spolu s partnermi z radov mimovládnych a
medzinárodných organizácií a mnohými ďalšími pravidelne realizuje
širokú osvetu a vzdelávanie v boji proti novodobému otroctvu. Pravidelne sa
realizujú odborné konferencie, sprevádzkovali sa osvetové webové portály,
uskutočnili sa stovky diskusií s mladými ľuďmi a prevádzkuje sa Národná
linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a mnohé ďalšie preventívne
aktivity. Celé úsilie má prispieť k efektívnejšej aplikácii
nadobudnutých poznatkov v praxi.
-ts-

Ako rozpoznať, že sa človek stal obeťou obchodovania s ľuďmi?

– Nemá prístup k svojim dokladom.
– Nemá slobodu pohybu a možnosť odísť, ak chce.
– Nie je mu umožnené slobodne kontaktovať svoju rodinu a blízkych, môže mu
byť odobratý telefón.
– Je nútený k vykonávaniu inej práce, ako mu bola sľúbená, alebo za
iných podmienok.
– Je rôznymi formami zastrašovaný.
– Vyhrážajú sa mu deportáciou alebo odovzdaním polícii.
– Je mu odoberaná časť mzdy, alebo mu nie je vôbec vyplácaná alebo je jeho
banková karta v rukách zamestnávateľa.
– Je proti svojej vôli angažovaný v sexbiznise alebo inej nútenej
práci.
– Je mu ubližované fyzicky, psychicky, sexuálne alebo trpí nedostatkom
jedla, vody, spánku, lekárskej starostlivosti či iných základných
potrieb.
– Je nútený splácať dlh za cestu, ubytovanie, sprostredkovanie práce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter