Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obec Tokajík si pripomenula 75. výročie Tokajíckej tragédie a vypálenia obce

Spomienkové stretnutie
pri príležitosti 75. výročia Tokajíckej tragédie a vypálenia obce sa
konalo pri pamätníku Návrat do vypálenej obce dňa 22. novembra
2019. Tragickú udalosť z roku 1944 si obec Tokajík pripomína za
prítomnosti zástupcov štátnych orgánov SR, Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, škôl a školských zariadení a ďalších
inštitúcií. Tokajík navždy ostane mementom vojnových hrôz a symbolom boja
proti fašizmu.

„Dnešné stretnutie nie je o politike, ale o realite a
spomienke na utrápených tokajíckych ľudí novembra 1944. Súčasne je to aj
spomienka na generáciu postupného návratu do civilizácie ľudskej
dôstojnosti. Postupného v tomto prípade platí naozaj doslovne, lebo plamene
vojny v našej dedinke síce skončili, no utrpenie a smútok
nie,“
povedala vo svojom príhovore starostka obce Jana
Medvecová a dodala, že počet obyvateľov obce sa už nikdy nevrátil na
pôvodný počet a dnes v obci žije len 98 obyvateľov. V súčasnosti
žijú už len traja, ktorých otcovia masaker neprežili. Mária Medvecová
mala vtedy šesť rokov, Ján Medvec desať a Alžbeta Dančišáková jeden
rok.
Múzeum v obci Tokajík bolo otvorené v roku 1984 pri príležitosti
40. výročia Tokajíckej tragédie. V roku 1992 bolo múzeum pre
nedostatočný finančný rozpočet zatvorené. Až v roku 2009 boli priestory
zmodernizované a múzeum znovuotvorené. Ročne toto múzeum navštívi okolo
2 tisíc ľudí.
Počas júnového výjazdového rokovania Vlády SR bola pre múzeum schválená
dotácia vo výške 80 tisíc eur. „Múzeum už potrebuje
celkovú vnútornú rekonštrukciu sociálnych zariadení, kúrenia aj
technickú modernizáciu,“
priblížila starostka, ktorá je
naozaj vďačná za každý schválený príspevok a verí, že spomínaná
dotácia nebude poslednou.
Z environmentálneho fondu získala obec dotáciu vo výške 200 tisíc eur,
vďaka ktorej bude mať múzeum už čoskoro dokončenú novú strechu,
vymenené sú okná a zrealizuje sa zateplenie a výmena vonkajších
výplní.
Starostka J. Medvecová sa aj touto cestou chce poďakovať záujemcom
o vojnovú históriu, všetkým tým, ktorí šíria myšlienku tohto
vojnového konfliktu a návštevníkom i školám a školským zariadeniam
z celého Slovenska a ostatným organizáciám, ktorí obec Tokajík i múzeum
navštívili a vyjadrili mu aj takýmto spôsobom podporu. Zabudnúť netreba
ani Klub slovenských turistov v Stropkove, ktorý každoročne na počesť
obetí tokajíckej tragédie, pochodujú z obce Tokajík cez obec Brusnicu až
do Stropkova.
Pri tejto príležitosti bolo J. Medvecovej odovzdaná z rúk štátneho
tajomníka Ministerstva obrany SR Ing. Mariána Saloňa bronzová pamätná
medaila Ministra obrany SR.
V druhý deň sa každoročne koná „Koncert pre Tokajík“. Niektorí
môžu namietať, že sa nehodí smiať sa, či zabávať… no na strane druhej
musíme vyjadriť radosť z toho, že napriek tak krutým a vysokým obetiam na
ľudských životoch sa vojna skončila, že sa predsa len vrátil život nielen
do tejto obce, že sa ľudia môžu tešiť z každodenných radostí a že je
im dopriate žiť a vychovávať svoje deti v mieri. Vážme si to!

Z brožúry o obci Tokajík (Tokajík – Minulosť a
súčasnosť)…

Ustupujúca nemecká armáda mala obec Tokajík zaznačenú vo vojenských
mapách ako partizánsky rajón. Sled udalostí a následné odvedenie pod
eskortou nemeckých vojakov ozbrojených automatmi, puškami a guľometmi
odviedli 34 mužovo 11. hodine cez dedinu pozdĺž potoka Tokajec smerom
k obci Brusnica. Mužov postavili do troch radov v dolinke pri potoku asi
kilometer a pol od dediny. Pred nešťastných mužov sa postavila čata vojakov
s nabitými puškami, automatmi a guľometmi. Následne im bol prečítaný
rozsudok smrti: „Ste partizáni! Tokajík je partizánska dedina! Zabíjali
ste našich vojakov a podporovali partizánov. Vaša vláda vás odsúdila na
smrť!“ Medzi živými akoby zázrakom ostali na žive Michal Medvedz a Andrej
Stropkovský. Obidvaja ranení bývali v uhliarskej kolibe. Dňa 22. novembra
1944 Nemci vypálili Tokajík, ostal len kostol a dom na hornom konci dediny.
Dňa 30. novembra 1944 oslobodila obec Červená armáda a jej lekári
ošetrili ranených Medvedza i Stropkovského. Po návrate z evakuácie
požiadali príbuzní obetí o exhumáciu tiel, priali si ich pochovať
tradičným spôsobom. Spoločný pohreb sa konal dňa 4. apríla 1945. Po
obetiach zostalo 16 vdov a 67 sirôt. Tokajík sa po vojne len veľmi ťažko
spamätával. Ľudia žili v chatrčiach. Nebolo síl, chlapov bolo málo a
ženské ruky na to nestačili…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter