Obec Krušinec sa po dlhom čakaní dočkala nového mosta, do užívania bude odovzdaný už čoskoro

Starý krušinský most je dnes v havarijnom stave a je len provizórne podopretý, čo bolo súčasťou projektu. Výsledky rozpočtu však ukázali, že postaviť nový most, je ekonomickejšie riešenie a v konečnom dôsledku aj modernejšie. Aj do budúcnosti je výstavba nových mostov jednoduchším riešením ako udržiavanie vzhľadom na konštrukciu, ktorá bola naprojektovaná predtým.

Zhotoviteľ stavby uviedol, že vychádzajúc z harmonogramu prác, sú v časovom predstihu. Práce sú prevedené vo výbornej kvalite, ostali už len tie dokončovacie. Prebehla aj zaťažkávacia skúška s vyhovujúcim výsledkom, doprava môže byť bez akýchkoľvek obáv spustená. Ostáva len prekonať legislatívne prekážky.

Pôvodný most bol navrhnutý ako monolitický, doba výstavby by však bola dlhšia a technologicky náročnejšia. Z časového hľadiska preto zhotoviteľ prišiel s návrhom, aby bol urobený prefabrikát, ktorý je zmonolitnený.

„Ľudia čakajú na to, že sa most začne používať čím skôr. Obmedzovaní sú hlavne tí, ktorí sa potrebujú dostať rýchlo z jedného miesta na druhé. Vyzerá to tak, že stavba je kvalitne vykonaná, takže verím, že to tak aj v skutočnosti je,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať