Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obec Duplín je v štádiu rekonštrukcií

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/20-duplin-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Koncom februára sa
v obci Duplín začala rekonštrukcia chodníkov, ulíc, úprava verejného
osvetlenia a verejného priestranstva, zelene. Napája sa nové osvetlenie,
opravujú sa lavičky. 95 percent prác, ktoré sa v dedine vykonávajú, sú
hradené z projektu EÚ pod názvom Revitalizácia centra obce Duplín.</p>

<p><strong><em>„Je to projekt za 402 485 eur, z toho päť percent
spolufinancuje naša obec. Ďalších 25 tisíc eur sme investovali
z obecných peňazí do položenia asfaltu pre zvyšnú časť ulíc a na
výstavbu nového parkoviska,“</em></strong> ozrejmil starosta Jozef Potoma.
V súčasnosti je plán splnený asi na 90 percent, do konca mája, najneskôr
júna, by malo byť všetko hotové. Obec Duplín má v pláne ďalšie
rekonštrukcie. Prioritami sú chodníky, obecná budova a čierne skládky.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/20-duplin-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/20-duplin-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter