Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obec Brusnica oslávila 610. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Uplynulý víkend sa
v obci Brusnica konali dvojdňové oslavy jej prvej písomnej zmienky. Oslavy
sa začali už v sobotu popoludní slávnostným sprievodom ku
gréckokatolíckemu chrámu, kde sa uskutočnilo odhalenie a posvätenie
pamätnej tabule gréckokatolíckym kňazom vo farnosti Brusnica.

Konala sa panachýda na miestnom cintoríne a následne sa sprievod presunul
k pravoslávnemu chrámu, kde bola odhalená a posvätená ďalšia pamätná
tabuľa. Potom sa slávnostný sprievod odobral do kultúrneho domu, kde sa
všetkým prítomným prihovorila starostka obce Tatiana Szabóová a spoločne
otvorili „Izbu ľudových tradícií“ i výstavu fotografií „Brusnica
v premenách času“. Vstupná hala Obecného úradu sa tak zmenila na
galériu plnú fotografií a spomienok a všetci sa vrátili v čase do svojho
detstva, do svojej mladosti a spomínali ako v Brusnici rástli na
plnohodnotných a samostatných mladých ľudí.
Mnohí rodáci z Brusnice dosiahli toho veľa v rôznej sfére spoločenského
života, niektoré osobnosti boli pri príležitosti osláv 610. výročia
prvej písomnej zmienky o obci ocenení.
Slávnostnú atmosféru svojim vystúpením podčiarkla folklórna skupina
Stropkovčani i folklórny súbor Stropkovčan. Súčasťou kultúrneho
programu boli tiež Anna Hutňanová, Viera Kopolovcová i Ján Mata. Svoje
vystúpenie tiež predviedlo spevácke duo Holosy z doliny i Jožko Jožka.
Zlatým klincom programu bol kultúrny program PUĽS a neskôr sa všetci
zabávali takmer do bieleho rána.
V nedeľu oslavy pokračovali slávnostnou svätou liturgiou v pravoslávnom
i gréckokatolíckom chráme, nasledoval slávnostný obec pre pozvaných
hostí a ďalší kultúrny program. Vystúpil folklórny súbor Šarišan,
k slzám nás rozosmial Ander z Košíc a záver celého dvojdňového
programu patril ľudovej hudbe Stana Baláža.
„Ohlasy boli fantastické. Boli to dva dni, plno ľudí, plno
zážitkov, plno tvári, ktoré tu neboli roky rokúce. Mnoho ľudí tvrdí, že
oslavy zanechali skvelý dojem, skvelé vystúpenia, skvelá atmosféra. Oslavy
dopadli naozaj nad moje očakávania,“
uviedla dojatá starostka
obce Brusnica, keď jej poslanci obecného zastupiteľstva ďakovali a odovzdali
krásnu kyticu kvetov. „Želám si, aby naša krásna malebná
dedinka i naďalej rozkvitala, aby mala plno dobrých ľudí,“

dodala.
Starostka obce pri tomto okrúhlom výročí prvej písomnej zmienky o obci
vydala knihu „BRUSNICA v zrkadle spomienok“, ktorú každý zúčastnený
dostal spolu s magnetkou ako pamiatku na tieto nezabudnuteľné oslavy
610. výročia.

Z histórie obce Brusnica:
Kráľ Žigmund daroval v roku 1408 šľachticovi Jánovi z Perína
stropkovské panstvo, na ktorom bola vtedy aj dedina Brusnica. Zapísali ju
vtedy v ponemčenom názve Prensincz. V roku 1454 sa spomína ako Brusnyicza.
Brusnica bola v 14. až 17. storočí nepretržite majetkovou súčasťou
stropkovského panstva. Od 18. storočia sa dostala obec do majetku grófov
Barkόczyovcov. Sídlisko malo v roku 1600 obývaných 15 poddanských domov
a dom šoltýsa. Na prelome 16. a 17. storočia bola Brusnica stredne veľkou
dedinou s rusínskym obyvateľstvom. Začiatkom 17. storočia sa do Brusnice
prisťahovali viaceré rusínske rodiny. Už pred rokom 1639 si postavili
chrám, ktorý v dedine aj neskôr jestvoval. Obyvatelia sa živili
pastierstvom a pracovali v rozsiahlych lesoch. Do roku 1945 tu bola píla,
ktorá zamestnávala asi 20 robotníkov.
V súčasnosti sa v obci sa nachádza kultúrny dom, materská škola so
školskou jedálňou, dom smútku, gréckokatolícky a pravoslávny chrám.
Poľnohospodárske družstvo sa zameriava na živočíšnu výrobu. V obci je
spoločnosť komposesorátu a urbariátu obce Brusnica – pozemkové
spoločenstvo. Obec pravidelne usporadúva kultúrne, spoločenské a športové
podujatia – uvítanie nového roka, Deň žien, Deň matiek, Majáles,
Životné jubileá, uvítanie detí do života i futbalový turnaj. Okolie obce
je vhodné na turistiku a agroturistiku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter