Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Občianske združenie Rybárik

Milí obyvatelia horného toku Ondavy, založili sme environmentálne
občianske združenie Rybárik, aby sme sa spojili a spolu zlepšovali a
udržiavali priaznivý stav životného prostredia horného toku Ondavy, na
tomto území monitorovali druhovú pestrosť, podporovali a obdivovali
prírodne procesy a chránili územie pred všetkými nepriaznivými vplyvmi.
Chceme zároveň vzdelať a vychovať mládež, obyvateľov a návštevníkov
tohto územia k rešpektu k všetkým najmä chráneným druhom rastlín a
živočíchov. Chceme spolu udržať a zlepšovať stav lokalít s mimoriadnou
druhovou pestrosťou a tieto lokality prezentovať ako naše miestne prírodné
bohatstvo. Chceme aj odstrániť a nedovoliť všetky také aktivity a stavy,
ktoré zhoršujú kvalitu života na hornom toku Ondavy, od vyhadzovania
odpadov, vypaľovania a všetkého nezmyselného ničenia prírody, ktoré by sa
bez našej spoločnej aktivity v prírode dialo. Preto vás všetkých, ktorým
nie je stav prírody horného toku Ondavy ľahostajný, pozývame na zapojenie
sa do našich spoločných aktivít. Nájdete nás na: https://www.facebook.com/ozrybarik/
-OZ Rybárik-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter