Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najrozšírenejšie formy nelegálnych aktivít

<p>V čase letných prázdnin, keď množstvo mladých ľudí cestuje za
sezónnou prácou do zahraničia, je téma obchodovania s ľuďmi vysoko
aktuálna. Hlavne preto, že obchodovanie s ľuďmi je stále celosvetovo
tretí najvýnosnejší nelegálny obchod, na ktorom sa každoročne
medzinárodné organizované skupiny obohacujú o desiatky miliárd eur a
neváhajú pritom zneužívať, podvádzať či násilne zaobchádzať
s ľuďmi. Slovenská republika je od roku 2011 zaradená medzi najlepšie
štáty sveta v boji práve s obchodovaním s ľuďmi. Do programu Podpory a
ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, prostredníctvom ktorého MV SR pomáha
obetiam obchodovania s ľuďmi, bolo v roku 2014 zaradených celkom 34 osôb
(z toho cca 65 % žien a 35 % mužov). Ide o občanov Slovenskej republiky a
vykorisťovaní boli prevažne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a
Severného Írska, v Holandsku, Nemecku a v Českej republike. Zaradené osoby
pochádzajú prevažne z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja,
nasleduje Nitriansky kraj, žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský a
Bratislavský kraj. Veľa obetí však zostáva neodhalených a páchateľov
nepotrestaných, keďže ide o vysoko latentnú trestnú činnosť. Definícia
obchodovania s ľuďmi hovorí, že ide o verbovanie, prepravu, odovzdanie,
prechovávanie alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo použitím násilia
alebo iných foriem donucovania, únosu, podvodu, zneužitia právomoci alebo
zraniteľného postavenia, prijatia alebo poskytnutia platieb osobe majúcej
kontrolu nad inou osobou s cieľom jej vykorisťovania. Ide o zločin, ktorý
je definovaný aj v Trestnom zákone, a páchateľovi zaň hrozí trest
odňatia slobody na 4 roky až doživotný trest odňatia slobody. Z pohľadu
formy obchodovania s ľuďmi (teda, na aký účel boli tieto osoby
obchodované) môžeme konštatovať nasledovné:<br>
Približne 31 % obetí bolo vykorisťovaných na nútenú prostitúciu, 29 %
na nútenú prácu, 22 % bolo nútených k uzatvoreniu sobáša (teda išlo
o nútený sobáš). Približne 14 % obetí bolo vykorisťovaných za účelom
núteného žobrania a 2 % na páchanie nútenej kriminality. Obeť
obchodovania s ľuďmi je ustráchaná a vzhľadom na traumu, ktorú obete
prežijú, sa zdráhajú o svojej skúsenosti hovoriť. Riziko, že sa stanete
obeťou obchodovania s ľuďmi, sa dá minimalizovať nasledovanými
opatreniami pred odchodom do zahraničia: Treba si dobre preveriť agentúru
alebo osobu, ktorá prácu v zahraničí ponúka. Základné informácie
o agentúre si môžete overiť aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Každá pracovná agentúra musí byť
uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania, ktorý je dostupný na web
stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpisujte len pracovnú
zmluvu v jazyku, ktorému rozumiete a v ktorej je uvedené meno a adresa
zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny,
ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.<br>
Neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšte pracovnú
zmluvu, získate pracovné povolenia alebo víza. O svojom odchode informujte
svojich blízkych alebo dobrých známych. Doma nechajte presnú adresu a
telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o budúcom
zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu.<br>
Dohodnite sa, ako často sa budete ozývať rodine alebo známym zo
zahraničia.<br>
Na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu. Zoberte si so sebou kontakty
na pomáhajúce organizácie, kontakt na ambasádu a linky pomoci, ktoré sú
v krajine, kam cestujete.<br>
V prípade, že by ste sa v zahraničí dostali do problémov, ocitnete sa
v núdzi, niekto Vám odoberie doklady alebo doklady stratíte, ak sú
pracovné podmienky iné, ako je uvedené v zmluve, odporúča MV SR okamžite
kontaktovať políciu. Viac informácií a aktuality k problematike
obchodovania s ľuďmi získate na našej web stránke <a
href=“http://www.minv.sk“>www.minv.sk</a> v časti „Obchodovanie
s ľuďmi“ alebo kontaktujte priamo Informačné centrum na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR na
adrese: <a href=“mailto:icosl&amp;#64;minv.sk“>icosl&amp;#64;<!—->minv.sk</a><br>
<strong>Jana Migaľová, KRPZ Prešov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter