Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obchodný dom Mier

OD Mier bol postavený okolo roku 1988. Je situovaný v centre mesta na
Hlavnej ulici a má veľmi dobrú návštevnosť zákazníkmi.
Bývalé vedenie mesta uvažovalo o jeho predaji, čo sa mu však
nepodarilo.
Mesto vie jednoznačne zagarantovať, že súčasné vedenie mesta neuvažovalo
ani neuvažuje o predaji tejto nehnuteľnosti doterajším nájomcom, prípadne
tretej osobe.
Je pravda, že OD Mier je potrebné rekonštruovať. Postupne sa realizuje
výmena okenných výplní na prenajímaných priestoroch. Od roku 2015 mesto
nastavuje nájomné zmluvy, ktorým skončila platnosť v novom režime.
„Keď si uvedomíme, aké investičné akcie sme zrealizovali
v predchádzajúcom období, aké nás čakajú v roku 2018, hneď si dáme
odpoveď na otázku, a síce, že budeme pokračovať vo verejnej diskusii,
ktorá sa bude týkať využitia verejného priestranstva, naplánujeme podľa
etáp komplexnú rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti a prostredníctvom
mestského podniku Služba budeme pokračovať v postupnej modernizácii
jednotlivých priestorov“,
uviedol primátor mesta Ondrej
Brendza.
Mesto má spracovanú štúdiu a vizualizáciu komplexnej rekonštrukcie OD
Mier. Rovnako má niekoľko variantov riešenia využitia verejného
priestranstva pred OD Mier.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter