Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta čakajú personálne zmeny

<p>Zmeny vo vedení mesta si vyžiadali aj nevyhnutné personálne zmeny
v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou samosprávy.
Mesto má pätinový podiel v akciovej spoločnosti Stropkovská sociálna,
zvyšok vlastní prevádzkovateľ tamojšej nemocnice i špecializovaného
sociálneho zariadenia Svet zdravia, a. s. Do predstavenstva navrhla mestská
rada delegovať primátora Ondreja Brendzu, ktorý tam nahradí svojho
predchodcu. Novými členmi dozornej rady sa po schválení v zastupiteľstve
stanú viceprimátor Martin Jakubov a primárka oddelenia dlhodobo chorých
v nemocnici Zuzana Makajová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter