Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obce môžu opäť súťažiť o titul Dedina roka 2013

<h3>V súťaži boli za PSK zatiaľ najúspešnejšie Liptovská Teplička a
Hervartov

Tento týždeň bol vyhlásený už 7. ročník národnej súťaže Dedina
roka. Táto súťaž okrem prestížneho titulu ponúka aj možnosť
reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy
dediny.

<p>Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu
aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky
priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska.
Zúčastniť sa jej môže každá obec Slovenskej republiky bez štatútu
mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a
iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle trvalo
udržateľného rozvoja vidieka. Okrem titulu Dedina roka môžu byť
v súťaži udelené ocenenia v kategóriách: Dedina ako hospodár, Dedina
ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako
partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia
súťaže Dedina roka 2013 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za
pozoruhodné výsledky.
Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu
obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na
rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny
vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej
úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou
myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny. „V našom kraji máme
666 obcí – najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Verím, že
naše obce dokážu ponúknuť aj kvalitu a v tomto ročníku budú opäť
úspešné. Bardejov získal ocenenie Mesto Slovenska, bol by som rád, keby sme
mali aj Dedinu roka,“ skonštatoval predseda Prešovského samosprávneho
kraja Peter Chudík.
Doteraz najúspešnejšou dedinou z Prešovského kraja bola obec Liptovská
Teplička (okres Poprad), ktorá sa stala Dedinou roka 2007. V roku
2011 obsadila v súťaži 3. miesto obec Hervartov (okres Bardejov).
V Prešovskom kraji ďalšie ocenenia získala v roku 2011 obec Miklušovce
(okres Prešov) Za príkladné a kreatívne formy spolupráce všetkých
generácií. Ďalšie ocenenia sú staršieho dáta – z roku 2007. V tom
roku až dvakrát bodovala obec Štrba (okres Poprad). V kategórii Dedina ako
hospodár získala ocenenie Za dlhodobý a vyvážený hospodársky rast obce a
v kategórii Dedina ako hostiteľ ocenenie Za celoročnú komplexnú ponuku
služieb v oblasti cestovného ruchu v atraktívnom prírodnom prostredí.
V roku 2007 boli úspešné ešte dve obce z Prešovského kraja:
v kategórii Dedina ako klenotnica obec Raslavice (okres Bardejov) získala
ocenenie Za uchovávanie a prezentáciu autentického folklóru a obci Spišský
Hrhov (okres Levoča) bolo udelené mimoriadne ocenenie Za netradičné a
originálne prístupy smerujúce k všestrannému rozvoju a zviditeľňovaniu
obce.
Súťaž vyhlasujú Slovenská agentúra životného prostredia spolu
s Ministerstvom životného prostredia, so Spolkom pre obnovu dediny a
Združením miest a obcí Slovenska.
Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel
súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2013 sú
zverejnené na oficiálnej webovej stránke Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Impulz na
prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska.
Uzávierka prihlášok je 30. 4. 2013. Internetové hlasovanie o „naj“
obec bude prebiehať od 6. mája do 31. augusta 2013 na webovej stránke www.e-obce.sk.
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter