Občania žiadajú prepojiť Cintorínsku s Konštantínovou

obrazekSkupina tridsiatich
občanov podpísaných v otvorenom liste požiadala vedenie mesta o posúdenie
výstavby miestnej komunikácie za polyfunkčnými domami. Primátorovi mesta,
zastupiteľstvu i komisii pre výstavbu pri MsZ adresovali list
s požiadavkou, aby bola zvážená možnosť vybudovania cesty medzi ulicami
Konštantínova a Cintorínska.

„V súčasnosti, hlavne v ranných hodinách, vznikajú pred
základnou školou a gymnáziom kolízne dopravné situácie a zápchy
z dôvodu veľkého počtu automobilov rodičov, ktorí privážajú deti do
školy. Veľmi problematický je aj výjazd na Hlavnú ulicu, pri hoteli
Tokajík, kde sa tvorí rad čakajúcich áut,“
píše sa
v liste. Autori takisto navrhujú nepredávať pozemok, ktorý v súčasnosti
užíva rodina Veselých, pretože takýto predaj by natrvalo znemožnil
vybudovanie komunikácie. Zároveň dúfajú, že výstavba prepojovacej cesty
bude do rozpočtu mesta zahrnutá už v roku 2010. S výstavbou cesty však
nesúhlasia niektorí obyvatelia polyfunkčných domov, podľa ktorých by
prepojenie ulíc zložitú dopravnú situáciu neriešilo, navyše by úzka
cesta za domami nebola pri frekventovanejšej doprave bezpečná.
Touto problematikou sa poslanci v zastupiteľstve i v komisii pre územný
rozvoj, investície a výstavbu zaoberali viackrát. V marci žiadal
o odkúpenie pozemku, po ktorom by mala v budúcnosti viesť časť cesty,
Alfonz Veselý. Poslanci predaj zamietli. Argumentom vedenia mesta bolo, že na
základe projektovej dokumentácie vypracovanej Stavoprojektom Prešov bude
vybudovanie cesty potrebné. S predajom z rovnakého dôvodu nesúhlasila ani
komisia pre výstavbu, ani finančná komisia MsZ. „Tá cesta je
potrebná a má samozrejme svoje opodstatnenie. Jej vybudovanie by odľahčilo
cestu okolo Tokajíka. Dopravnú situáciu v tejto lokalite má riešiť aj
pripravovaná štúdia Stavoprojektu. V budúcnosti by teda spomínaná cesta
mala byť sprejazdnená aj z Cintorínskej ulice,“
potvrdil
minulý týždeň zámer mesta prednosta MsÚ Metod Burák. Zatiaľ nevedel
presne špecifikovať, kedy by sa výstavba cesty mala dostať do
rozpočtu mesta.

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter