Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Občania sa sťažujú na neprístojné správanie mládeže

obrazekMesto obmedzí
prevádzku v Chill clube

Minulý piatok sa na MsÚ konalo prejednanie sťažnosti obyvateľov Ulice
akad. Pavlova, ktorí vyjadrili znepokojenie nad rušením nočného kľudu
návštevníkmi Chill clubu a znečisťovaním prostredia v okolí prevádzky.
V sťažnosti, pod ktorú sa podpísalo 119 obyvateľov spomínanej ulice
navrhujú, aby mesto preverilo dodržiavanie prevádzkovej doby a prijalo
potrebné opatrenia na zabránenie neprístojného správania zabávajúcej sa
mládeže.

Klub je počas týždňa otvorený do 24.00 hod., v piatok a sobotu do
štvrtej hodiny rána. Zástupca petičného výboru Albín Goč na stretnutí
povedal, že obyvatelia ulice nemajú nič proti prevádzke reštaurácie, ale
odkedy funguje spomínaný klub „Nedá sa tam bývať, spať či
pozerať televízor. Okná na klube sú stále otvorené a je tam veľký hluk.
Najhoršie je to z piatka na sobotu. Mladí sa správajú hlučne a výsledkom
ich zábavy sú porozbíjané fľaše a neporiadok na celej ulici. Neprístojné
správanie a hluk obťažuje aj pacientov hospitalizovaných v nemocnici.
Nemôžeme sa pohybovať na vlastnom dvore a hlavne počas víkendov tam
nachádzame rôzne predmety. Mladí sú často pod vplyvom alkoholu, navyše sú
neprimerane hluční a vulgárni,“
povedal rozhorčene. Dodal,
že nie je ani v silách hliadok mestskej či štátnej polície eliminovať
neprístojné správanie návštevníkov klubu, pričom podľa neho by
v podobných zariadeniach nemali osoby mladšie ako 18 rokov čo hľadať.
Podľa občanov je správanie sa mládeže neúnosné a množia sa aj verbálne
útoky na obyvateľov ulice. Takisto dochádza k ničeniu ich majetku.
Prednosta MsÚ Metod Burák povedal, že mesto chápe výhrady občanov a
s touto situáciou je potrebné niečo robiť. „Vo vedení sme
rozhodli, že bude prijaté nové VZN, ktoré bude upravovať prevádzkový čas
jednotlivých prevádzok v meste s prihliadnutím na to, či je podnik
v obytnej zóne alebo centre mesta. Riešiť by sme to chceli tak, aby bola
spokojnosť tak na strane majiteľov prevádzok, ako aj občanov
mesta.“

Prítomný prevádzkovateľ Chill clubu Stanislav Zolotár priznal, že vie
pochopiť sťažnosti občanov a v rámci svojich možností sa bude snažiť
odstrániť vyčítané nedostatky. Zároveň však povedal, že nemá dosah na
to, čo sa deje mimo priestorov jeho prevádzky. „Čo sa týka
hluku, v krátkom čase budú okná pozatvárané a bude tam klimatizácia.
Garantujem vám, že z budovy po úpravách hluk nevyjde. Ale na druhej strane,
ja nemôžem kontrolovať, kto tam je, to je hlavne na
rodičoch,“
povedal S. Zolotár. Takisto navrhol, že je
ochotný finančne prispieť na posilnenie hliadok mestskej polície. S jeho
tvrdením prítomní zástupcovia občanov nesúhlasili a podľa nich by
prevádzkovateľ mal kontrolovať, či sú návštevníci jeho prevádzky
plnoletí.
Prítomný náčelník mestskej polície Jozef Potoma dodal, že
prevádzkovateľ je zároveň zodpovedný a postihovaný za podávanie alkoholu
neplnoletým. „Súhlasím však s tým, že prevádzkovateľ
neovplyvní to, čo sa deje vonku. Ale pre skupinu ľudí, ktorá sa chce jednu
noc zabávať, nemôže trpieť 500 ďalších. Takisto rodičia by sa mali
starať, kde sa v noci nachádzajú ich deti. Nevychová ich štát ani
polícia. Mládež nemá rešpekt voči nikomu a ničomu. Absentuje výchova
rodičov, pretože ľudia dnes nemajú čas na svoje deti,“

povedal náčelník.
Ďalší z prítomných obyvateľov ulice Vladimír Ivanko tlmočil
požiadavky, ktoré by mohli problém vyriešiť. Bude potrebné zabrániť
šíreniu hluku z budovy, dodržiavať prevádzkovú dobu do 22. hodiny a
takisto kontrolovať vek návštevníkov klubu, ktorí by mali mať viac ako
18 rokov.
Mestská kontrolórka Jana Soóšová zhrnula, že hluk, znečisťovanie ulice a
narušovanie vzťahov trvajú odkedy bol Chill club sprevádzkovaný.
Prevádzkovateľ by mal obmedziť počty zabávajúcej sa mládeže v klube a
takisto dodržiavať legislatívu, ktorá zakazuje podávanie alkoholu
neplnoletým osobám.
Prednosta MsÚ v závere upresnil, že mesto s najväčšou pravdepodobnosťou
pristúpi k obmedzeniu prevádzkovej doby Chill clubu. Počas týždňa bude
otvorený do 22.00 hod. v piatok a sobotu do 24.00 hod. Toto rozhodnutie
považuje S. Zolotár za likvidačné. „Cez týždeň tam nie je
problém, nárazové akcie sú v piatok a sobotu. Keď budem mať otvorené do
24.00 hod., môžem to zabaliť a skončiť s podnikaním. Mládež sa potom
aj tak pôjde zabávať niekde inde. Pritom vytváram pre mladých podmienky,
kde sa môžu zabávať aj cez deň. Chcem povedať, že každý chce vidieť
len to zlé, to dobré nevidí nikto.“

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter