Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Občania kritizujú činnosť Mestskej polície

<p><strong><em>„Dokedy bude mesto platiť nefunkčnú mestskú políciu
z našich daní?“</em></strong> Aj takto zneli ohlasy, ktoré k nám
prichádzali do redakcie. Viacerí čitatelia sa sťažovali na policajtov a
najmä na to, že podľa nich nezvládajú svoju prácu. Oslovili sme teda
najprv náčelníka mestskej polície Juraja Lehockého. <strong><em>„Nebudem
sa k tomu vyjadrovať, komunikoval som s mestom, keďže je to môj priamy
nadriadený, obráťte sa teda na vedenie.“</em></strong> Primátora sme sa
spýtali, aký má názor na negatívne ohlasy od občanov Stropkova, čo
s tým plánuje robiť a či neplánuje zvýšiť počet policajtov, keďže na
septembrovom mestskom zastupiteľstve odznelo, že ich je málo.
<strong><em>„Mestskú políciu v súčasnosti riadi poverený náčelník
Juraj Lehocký. Okrem neho vykonávajú hliadkovú činnosť ďalší štyria
policajti a pri obsluhe kamerového systému pracujú dvaja zamestnanci
chránenej dielne. V piatok 16. októbra 2015 bolo v zmysle zákona
vypísané výberové konanie na náčelníka Mestskej polície. Činnosť MsP
je pravidelne hodnotená poslancami pri predkladaní správ na mestskom
zastupiteľstve. K práci a jej činnosti prebieha diskusia tak na zasadnutiach
zastupiteľstva, ako aj na poradách vedenia mesta. V jej práci sa objavujú
aj nedostatky, na druhej strane, v ostatnom období sme nezaznamenali
výraznejšie výhrady k jej činnosti,“</em></strong> povedal primátor
mesta Stropkov Ondrej Brendza. Zaujímalo nás, aké zmeny by mohli nastať
príchodom nového šéfa polície. <strong><em>„Od nového náčelníka
očakávame predloženie koncepcie jej ďalšieho smerovania. Takisto
pomenovanie rezerv, nedostatkov a návrhov na ich odstránenie. Jeho úlohou
bude tiež skvalitnenie a zefektívnenie činnosti polície. Obsadením tejto
funkcie zároveň získame posilu do kolektívu, ktorá bude vykonávať aj
hliadkovú činnosť. Treba si uvedomiť, že v posledných rokoch boli
v hliadkach aktívni piati mestskí policajti, šiestym bol náčelník, ktorý
však do hliadok nechodil. Je v našom záujme zachovať Mestskú políciu tak,
aby plnila všetky funkcie, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Nebránime sa
myšlienke zvýšenia počtu policajtov, ale tomuto kroku musí predchádzať
širšia diskusia vo vedení mesta i mestskom zastupiteľstve. V súčasnosti
však nechceme ísť cestou výraznejšieho zvyšovania mzdových výdavkov na
jej činnosť a v spolupráci s novým náčelníkom sa chceme zamerať na
zefektívnenie jej práce,“</em></strong> uzavrel.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter