Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O výstavbe priemyselného parku v meste sa rozhodne do konca roka

V jednom z predchádzajúcich vydaní Spektra sme informovali o projekte
na vytvorenie hnedého priemyselného parku na území mesta (v areáli
bývalej STS). Pri podaní projektu mesto zastupuje mandatár – spoločnosť
EC-EDMA, ktorej konateľom je Stropkovčan Eduard Cichý.

„O tom, či projekt bude schválený sa dozvieme do konca roka
2008. Samotné schválenie projektu však ešte nič neznamená. Dôležité
totiž je, aby Ministerstvo hospodárstva SR po schválení projektu uzavrelo
s mestom zmluvu o pridelení nenávratných finančných prostriedkov. Až po
ich pridelení je možné začať s uskutočnením rekonštrukcie stavieb,
ktoré sú predmetom riešenia v I. etape,“
vysvetlil postup
pri prípadnej realizácii projektu E. Cichý. Ak bude mesto úspešné,
k začiatku rekonštrukčných prác by bolo možné pristúpiť v prvej
polovici roku 2009 a trvať by mali zhruba rok. V prvej etape by mala
rekonštrukcia zahŕňať objekty priemyselnej haly bývalej STS a energobloku.
Okrem hotových stavieb sa na prípadnú výstavbu ďalších častí parku
uvažuje s územím od spomínaného areálu až k rieke Ondava. V prípade
požiadaviek investorov sa teda v budúcnosti môžu vybudovať nové výrobné
haly. E. Cichý uviedol, že rokovania s prípadnými záujemcami o vstup do
priemyselného parku prebiehajú, ide však stále o živý proces a ich
záujem o príchod do Stropkova je podmienený rekonštrukciou stavieb.
Konateľ EC-ECMA však uviedol, že aj v meste Stropkov je dostatok firiem,
ktoré by privítali nové priestory na rozvoj svojich firiem. V tejto
súvislosti tiež dodal, že pri realizácii projektu treba brať do úvahy aj
slabšie stránky tunajšieho regiónu. „Ide predovšetkým
o nedostatok odborných pracovníkov v stredne ťažkom priemysle a tiež si
treba uvedomiť, že jedným z hlavných lákadiel, prečo investori uvažujú
o príchode do nášho regiónu je tunajšia výška priemernej
mzdy,“
doplnil E. Cichý.
Poslanci MsZ schválili podanie projektu tzv. hnedého priemyselného parku“
prostredníctvom mandatára na mimoriadnom zasadnutí 9. októbra. V prípade
schválenia by mesto získalo nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast okolo 100 mil. korún.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter