Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

O starobný dôchodok je možné požiadať aj spätne

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať
o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa
po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj
spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od podania
žiadosti o dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového
veku. Napríklad, ak dôchodkový vek dovŕšil 15. decembra 2014 a
o dôchodok požiada v tomto roku 20. septembra 2019 so spätnou
platnosťou, bude mu vyplatený iba od 20. septembra 2016, čiže najviac tri
roky spätne.
Ak dôchodca pracoval v cudzine, môže poberať aj viac starobných
dôchodkov

Poistencovi, ktorý pracoval v zahraničí, môže vzniknúť nárok na
starobný dôchodok z každej krajiny, kde pracoval a odvádzal poistné.
Ak má poistenec bydlisko na území Slovenskej republiky a bol dôchodkovo
poistený (zabezpečený) v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné
nariadenia Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým má Slovenská
republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, má
možnosť požiadať o priznanie dôchodku aj z tohto štátu/z týchto
štátov priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste
bydliska. Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku na dôchodok a
jeho výplatu z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky a súčasne
uplatní nárok na dôchodok z dôchodkového poistenia (zabezpečenia)
u nositeľa sociálneho zabezpečenia v danom štáte/v daných štátoch.
Tí potom rozhodnú o nároku na dôchodok z ich dôchodkového poistenia
(zabezpečenia). Toto dôchodkové poistenie však musí spravidla trvať aspoň
jeden rok.
Takže dôchodca, ktorý pracoval na Slovensku a tiež napríklad v Rakúsku,
v oboch štátoch splnil podmienky nároku na dôchodok a jeho výplatu, môže
poberať dva dôchodky – jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter